Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5
De site van ruim honderddertig agrariërs in Weststellingwerf
die bestaande natuurwaard
en willen combineren met een moderne bedrijfsvoering.

Hier kunt zich inschrijven voor onze gratis digitale Nieuwsbrief. (Zie ook Vereniging)


Uitnodiging Jaarvergadering 27 maart 2018

In 2025 moet de landbouw in Friesland ‘duurzaam natuurinclusief’ zijn volgens het
provinciebestuur. Wat is dat, natuurinclusief?
Wiebren van Stralen, programmaleider van Living Lab Fryslân, zal tijdens zijn presentatie toelichten wat dit inhoudt en laten zien dat het vooral gaat om de natuurlijke relatie tussen bodem, gras en koe.
Aan de hand van voorbeelden maakt hij ook duidelijk hoe bedrijven nu al een heel mooi inkomen halen uit ‘natuurinclusief’ boeren. Ook de rol van klimaat en (agrarisch) natuurbeheer wordt meegenomen in de presentatie.
U bent van harte welkom op onze jaarvergadering op 27 maart 2018 in De Rank te Wolvega. Lees hier de agenda.

Klik hier voor de notulen van 2017

Klik hier voor het jaarverslag van 2017

 

Presentaties 2017

Hieronder vindt u de presentaties van Johan Wesselink en Peter de Vries over faunaschade (ganzen en dassen) die zijn gehouden op de jaarvergadering van 21 maart 2017.
BIJ12/Faunafonds
(met telefoonnummer van consulent voor het geval u hulp nodig hebt)
FBE

Handleidingen (ontvangen van Collectief Ganzenbeheer Fryslân):
Melden Ganzenschade
Aanvragen tegemoetkoming schade

Let op: u blijft natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het melden en aanvragen van schade.

Resultaten van het weidevogelbeheer vindt u onder Weidevogels.

Oproep:
LEIDERS JEUGDAFDELING VOGELWACHT


Waterpomp:
Met subsidie van de Provincie Fryslân hebben wij een waterpomp voor de plasdrassen aan kunnen schaffen. Deze is beschikbaar voor leden van de ANV. Neem hiervoor contact op met Alfred van den Akker (zie Contact: Bestuur)
Nieuws over ELAN vindt u op de Verenigingspagina en natuurlijk op de website:
www.elan-zofriesland.nl


Aanbevolen pagina's:
Archiefpagina's zijn te vinden via Vereniging
Kinderpagina
Weidevogelinfo : met prachtige foto's van Adri de Groot, maker van www.vogeldagboek.nl
Klik voor agenda's, verslagen van vergaderingen en dergelijke op de knop Vereniging bovenaan deze pagina.