Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5
De site van ruim honderddertig agrariërs in Weststellingwerf
die bestaande natuurwaard
en willen combineren met een moderne bedrijfsvoering.

Hier kunt zich inschrijven voor onze gratis digitale Nieuwsbrief. (Zie ook Vereniging)

Om de nesten heen ploegen
Twee prachtige foto's van Maatschap de Vries uit Nijeholtwolde
(Klik voor vergroting)

 

 

Presentaties

Hieronder vindt u de presentaties van Johan Wesselink en Peter de Vries over faunaschade (ganzen en dassen) die zijn gehouden op de jaarvergadering van 21 maart 2017.
BIJ12/Faunafonds
(met telefoonnummer van consulent voor het geval u hulp nodig hebt)
FBE

Handleidingen (ontvangen van Collectief Ganzenbeheer Fryslân):
Melden Ganzenschade
Aanvragen tegemoetkoming schade

Let op: u blijft natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het melden en aanvragen van schade.

Er is ontheffing verleend voor het bejagen van de vos met een lichtbak in deze gebieden.

Resultaten van seizoen 2016 leest u in het weidevogelrapport.

Ecologisch bermbeheer:
In 2015 hebben Henk Jager en Philip Zeinstra opnieuw onderzoek verricht naar de vegetatie in de, door Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf, ecologisch beheerde bermen. Lees hier de resultaten.

Resultaten van het weidevogelbeheer vindt u onder Weidevogels.

Oproep:
LEIDERS JEUGDAFDELING VOGELWACHT


Waterpomp:
Met subsidie van de Provincie Fryslân hebben wij een waterpomp voor de plasdrassen aan kunnen schaffen. Deze is beschikbaar voor leden van de ANV. Neem hiervoor contact op met Alfred van den Akker (zie Contact: Bestuur)
Nieuws over ELAN vindt u op de Verenigingspagina en natuurlijk op de website:
www.elan-zofriesland.nl


Aanbevolen pagina's:
Archiefpagina's zijn te vinden via Vereniging
Kinderpagina
Weidevogelinfo : met prachtige foto's van Adri de Groot, maker van www.vogeldagboek.nl
Klik voor agenda's, verslagen van vergaderingen en dergelijke op de knop Vereniging bovenaan deze pagina.