Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5
De site van ruim honderddertig agrariërs in Weststellingwerf
die bestaande natuurwaard
en willen combineren met een moderne bedrijfsvoering.

Hier kunt zich inschrijven voor onze gratis digitale Nieuwsbrief. (Zie ook Vereniging)

Ecologisch bermbeheer:
In 2015 hebben Henk Jager en Philip Zeinstra opnieuw onderzoek verricht naar de vegetatie in de, door Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf, ecologisch beheerde bermen. Lees hier de resultaten.

De kaarten met daarop het SNL beheer voor 2016:
Het weidevogelbeheer in het ANLb 2016 vindt u op de website van ELAN.

Ontginning en Parel

Oldetrijne

Nijelamer

Sonnega

Langelille

Lindedijk

Gracht

 

Weidevogelevaluatierapport 2015
Op de evaluatieavond van 25 januari 2016 in 't Polderhuus te Munnekeburen is onder grote belangstelling het weidevogelevaluatierapport besproken.
U kunt het rapport met daarin alle tabellen hier lezen.

Persbericht n.a.v. de evaluatieavond:

Kievitstand in 2015 opnieuw toegenomen

"Over de kieviten hoeven we ons geen zorgen te maken." Tijdens de evaluatie van het weidevogelbeheer in Weststellingwerf, maandag 25 januari in Munnekeburen, liet Afke Kester zien dat het aantal kievitsnesten is toegenomen.
Sinds 2004 wordt door Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf de stand van de weidevogels bijgehouden in de door hun leden beheerde gebieden. Als bestuurslid van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf vertelde Kester dat er een duidelijke tendens is aan te geven.
"Bij de start beschermden 36 agrariërs de weidevogels op 1390 hectare en toen telden we 350 kievitsnesten. Afgelopen jaar deden er 48 agrariërs mee, op 1460 hectare, en toen telden we totaal 890 nesten."
De cijfers geven slechts een tendens weer omdat er in de loop der jaren verschuivingen zijn geweest in de aantallen hectares en in de aantallen deelnemers. Het absolute topjaar voor de kieviten was 2011 toen er in de weidevogelgebieden van de vereniging 984 nesten werden geteld. Daarna kwam een dieptepunt in 2013 met slechts 709 nesten maar de laatste jaren zit er weer groei in het aantal kievitsnesten.

Een ontwikkeling die duidelijk zichtbaar is in de overzichten is de afname van de grutto. Ondanks aangelegde plasdrassen, waterpeil verhogingen en kruidenrijke graslanden zijn er slechts enkele plaatsen in Weststellingwerf waar deze vogel zich nog enigszins kan handhaven.
Deze vogels hebben meer bescherming nodig dan de agrariërs en de nazorgers kunnen bieden. Daarbij valt te denken aan het optimaliseren van de gebieden door het weghalen van bomen en begroeiing en het mogen bejagen van de predatoren.
"In zuidoost Friesland hebben we via het collectief ELAN een predatiebeheerplan ingediend bij de Provincie. Op basis daarvan hopen we dat de jagers meer mogelijkheden krijgen om de vos te bejagen. Maar in het plan staan ook andere maatregelen beschreven zoals het terugdringen van het enorme aantal verwilderde katten in het veld door sterilisatie en castratie van de huiskatten."

"Maar wat ons verrast en ons echt zorgen baart", aldus Kester, "is de enorme teruggang van de scholeksters. In 2011 telden we 163, het afgelopen jaar nog maar 67. En daarvoor hebben we geen oorzaken kunnen benoemen."

Na de evaluatie van de jaarcijfers hield Freddie de Vries uit Oldeholtpade een boeiende presentatie over de vogels in Weststellingwerf. Daarbij werden de aanwezige agrariërs op een vriendelijke maar niet mis te verstane manier aangesproken op hun soms verkeerde werkwijzen in het veld. Ook de instructies die zij (vaak niet) aan hun loonwerkers geven kwamen aan de orde. De aanwezigen herkenden de leerpunten en waren eensgezind in hun reactie: we moeten blijven leren en doorgaan met het beschermen van de weidevogels.


Resultaten van het weidevogelbeheer 2015 vindt u onder Weidevogels.

Oproep:
LEIDERS JEUGDAFDELING VOGELWACHT


Waterpomp:
Met subsidie van de Provincie Fryslân hebben wij een waterpomp voor de plasdrassen aan kunnen schaffen. Deze is beschikbaar voor leden van de ANV. Neem hiervoor contact op met Alfred van den Akker (zie Contact: Bestuur)
Nieuws over ELAN vindt u op de Verenigingspagina en natuurlijk op de website:
www.elan-zofriesland.nl


Aanbevolen pagina's:
Archiefpagina's zijn te vinden via Vereniging
Kinderpagina
Weidevogelinfo : met prachtige foto's van Adri de Groot, maker van www.vogeldagboek.nl
Klik voor agenda's, verslagen van vergaderingen en dergelijke op de knop Vereniging bovenaan deze pagina.