Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5
De site van ruim honderddertig agrariërs in Weststellingwerf
die bestaande natuurwaard
en willen combineren met een moderne bedrijfsvoering.

Hier kunt zich inschrijven voor onze gratis digitale Nieuwsbrief. (Zie ook Vereniging)

Jaarvergadering

U wordt van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering op 21 maart 2017 om 20.00 uur in De Rank te Wolvega.
Sprekers zijn de heren Johan Wesselink en Peter de Vries over faunaschade, o.a. ganzen en dassen.

Uitnodiging
Notulen van 22 maart 2016
Jaarverslag 2016

Er is ontheffing verleend voor het bejagen van de vos met een lichtbak in deze gebieden.

Resultaten van seizoen 2016 leest u in het weidevogelrapport.

Ecologisch bermbeheer:
In 2015 hebben Henk Jager en Philip Zeinstra opnieuw onderzoek verricht naar de vegetatie in de, door Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf, ecologisch beheerde bermen. Lees hier de resultaten.

Resultaten van het weidevogelbeheer vindt u onder Weidevogels.

Oproep:
LEIDERS JEUGDAFDELING VOGELWACHT


Waterpomp:
Met subsidie van de Provincie Fryslân hebben wij een waterpomp voor de plasdrassen aan kunnen schaffen. Deze is beschikbaar voor leden van de ANV. Neem hiervoor contact op met Alfred van den Akker (zie Contact: Bestuur)
Nieuws over ELAN vindt u op de Verenigingspagina en natuurlijk op de website:
www.elan-zofriesland.nl


Aanbevolen pagina's:
Archiefpagina's zijn te vinden via Vereniging
Kinderpagina
Weidevogelinfo : met prachtige foto's van Adri de Groot, maker van www.vogeldagboek.nl
Klik voor agenda's, verslagen van vergaderingen en dergelijke op de knop Vereniging bovenaan deze pagina.