Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5
 

Vergaderingen    

Papieren Nieuwsbrieven    

Persberichten tot 2011 (daarna te vinden in het archief pagina's)   

Archief pagina's per jaar     

Projecten

Waaronder: ELAN
(zie ook www.elan-zofriesland.nl)

Lees hier de digitale Nieuwsbrieven

 

 

 

 

 

Ontstaan van de Vereniging
Folder van de Vereniging uit 2006 (Let op: groot bestand!)
Folder van de Vereniging uit 2014
Statuten
Bestuur voor de namen en adressen van de bestuursleden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor uitnodigingen en (jaar)verslagen klik op:

In verband met Covid-19 is de jaarvergadering afgelast.
Jaarverslag 2019

Agenda jaarvergadering 19 maart 2019
Jaarverslag 2018
Verslag jaarvergadering 27 maart 2018

Agenda jaarvergadering 27 maart 2018
Jaarverslag 2017
Verslag jaarvergadering 21 maart 2017

Agenda jaarvergadering 21 maart 2017
Jaarverslag
2016
Verslag
jaarvergadering 22 maart 2016


Agenda jaarvergadering 22 maart 2016
Jaarverslag 2015
Verslag jaarvergadering 26 maart 2015

Agenda jaarvergadering 26 maart 2015
Jaarverslag 2014
Verslag jaarvergadering 12 maart 2014Uitnodiging Jubileumbijeenkomst 24 april 2014

Agenda jaarvergadering 12 maart 2014
Jaarverslag 2013
Verslag jaarvergadering 20 maart 2013


Agenda jaarvergadering 20 maart 2013
Jaarverslag 2012
Verslag jaarvergadering 14 maart 2012

Agenda jaarvergadering 14 maart 2012
Jaarverslag 2011
Verslag jaarvergadering 16 maart 2011

Agenda jaarvergadering 16 maart 2011
Jaarverslag 2010
Verslag jaarvergadering 17 maart 2010

Agenda jaarvergadering 17 maart 2010
Jaarverslag 2009
Verslag jaarvergadering 24 februari 2009

Agenda jaarvergadering 24 februari 2009
Jaarverslag 2008
Verslag 21 februari 2008 (spreker)
Verslag jaarvergadering 21 februari 2008


Agenda jaarvergadering 21 februari 2008
Jaarverslag 2007
Verslag jaarvergadering 19 april 2007

Agenda jaarvergadering 19 april 2007
Jaarverslag 2006
Verslag jaarvergadering 13 december 2006


Agenda Jaarvergadering 13 december 2006
Verslag jaarvergadering 16 november 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wilt u de papieren Nieuwsbrieven van de Vereniging lezen, klik op
Nieuwsbrief april 2012
Nieuwsbrief april 2011
Nieuwsbrief oktober 2010
Nieuwsbrief april 2010
Nieuwsbrief april 2009
Nieuwsbrief november 2008
Nieuwsbrief april 2008
Nieuwsbrief september 2007
Nieuwsbrief november 2006
Nieuwsbrief februari 2006
Nieuwsbrief oktober 2005
Nieuwsbrief mei 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Wilt u de persberichten lezen , klik op

Persbericht nieuw CBP 2011.
Persbericht excursie jeugd Munnekeburen 29 april 2010. (Foto's)
Persbericht goedkeuring CBP maart 2010.
Persbericht jaarvergadering groen-blauwe diensten 17 maart 2010.
Persbericht inschrijven voor mozaiekbeheer i.q. CBP 22 september 2009.
Persbericht belangstelling uit Ooststellingwerf voor ecologisch bermbeheer september 2009.
Persbericht oprichting Skriezekrite april 2009.
Persbericht oprichting Samenwerkingsverband april 2009.
Persbericht jaarvergadering Durk Durksz 24 februari 2009.
Persbericht evaluatieavonden in januari 2009 over weidevogelbeheer 2008.
Persbericht voorlichtingsavond over nieuw weidevogelbeleid 3 december 2008
Persbericht aanbieden bermrapport aan wethouder op 20 november 2008 (foto vanLenus v.d.Broek)
Persbericht excursie jeugd Munnekeburen 16 mei 2008 (Foto's)
Persbericht evaluatie avonden feb. 2008
Persbericht bermexcursie 6 oktober 2007 (Foto's)
Persbericht ganzenregeling juli 2007
Persbericht wandelpad juli 2007
Persbericht gewassentuin april 2007
Verslag excursie jeugd Oldetrijne 10 mei 2007
Bijeenkomst particulier natuurbeheer 24 januari 2007 (Foto)
Prijsuitreiking Linde Festival 23 september 2006 (Foto)
Verslag inschrijving ganzenbeheer 22 juni 2006
Verslag excursie jeugd en Vogelwacht in Oldelamer op 28 april 2006
Verslag bermbeheer juni 2005
Verslag n.a.v. jaarvergadering 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten

ELAN:

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief juni 2013

Nieuwsbrief februari 2013

Nieuwsbrief november 2012

Nieuwsbrief november 2011

Nieuwsbrief april 2011

Nieuwsbrief januari 2011

De visie van ELAN kunt u hier downloaden.

Nieuwsbrief december 2010

Uitnodiging om mee te doen aan de enquête.
Folder horend bij enquête.

Persbericht ELAN

Nieuwsbrief september 2010

 

Scholenproject/Gewassentuin 2007


Particulier natuurbeheer;
voortgang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u het (foto)archief bekijken, klik op:

Archief 2006
Archief 2007
Archief 2008
Archief 2009
Archief 2010
Archief 2011
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2014
Archief 2015
Archief 2016
Archief 2017

Enkele voorbeelden:
Fietsvierdaagse 30 juni 2009 bij de fam Zijlstra te Oldelamer
Excursie Hessel Agema 26 mei 2009
Verslag Dag van het Platteland 6 september 2008
Excursie jeugd
met Vogelwacht in Munnekeburen op 16 mei 2008
Excursie Kruis te Heeg op 15 april 2008
Excursie Nij Bosma Zathe 22 mei 2007
Excursie jeugd met Vogelwacht in Oldetrijne op 10 mei 2007
Openen website tijdens fietsvierdaagse op 4 juli 2006
Excursie jeugd met Vogelwacht in Oldelamer op 28 april 2006
Cursus weidevogelbeheer en excursie naar PTC+ in Oenkerk 21 april 2006
Excursie ganzen met Burgemeester en Wethouders op 13 februari 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Er liggen kleine stukjes eierschaal in. Dus de eitjes zijn uitgekomen!" Als volleerde Vogelwachters konden Caroline Verhoef en Tine de Wolff, beide uit Spanga, aan het lege nest zien wat er was gebeurt. Vrijdagochtend kregen zij en hun medeleerlingen uit de oudste groepen van Christelijke Basisschool De Baggelaar te Munnekeburen praktijkles in weidevogelbescherming. Nadat Jan Punter en Harm Smid van Vogelwacht Wolvega enkele theorielessen over weidevogels op school hadden verzorgd gingen de kinderen nu het veld in.
Verdeeld in kleine groepjes en onder leiding van een ervaren nazorger werd gezocht naar nesten en jonge vogeltjes. "Al zul je die vast niet zien; laatst hoorde ik een vogeltje piepen en toen stond ik er maar een halve meter naast. Aan de alarmroepen van de ouders hoor je dat ze hun jongen waarschuwen. Die gaan plat liggen en verroeren zich niet meer", aldus Rommert Dijkstra uit Langelille.
Hij begeleidde Caroline en Tine door de weilanden tussen de Gracht en de Langelilleweg. Onderweg vertelde hij van alles over kieviten, scholeksters, hun gedrag, hun vijanden, wat boeren moeten doen voor weidevogels of juist niet, enzovoorts. Terwijl hij enthousiast vertelde konden de meisjes de voorbeelden om hen heen zien. Ze zagen luchtgevechten tussen kraaien en kieviten, een dode jonge kraai, lege nesten waarbij in de omgeving grote stukken eierschaal lagen en die dus waren leeggeroofd, kieviten die nog aan het broeden waren en daarom heel stil opvlogen maar ook kieviten die juist heel hard alarm riepen naar hun jongen.
Op een weiland waar Dijkstra vermoedde dat er nesten lagen vond Tine als eerste een kievitsnest met vier warme eieren erin. Maar met hun jonge ogen en opmerkzame blik, zagen de meisjes ook weer als eerste, de scholeksters en in de verte een haas.
Met behulp van het weidevogelboekje, dat beschikbaar was gesteld door Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf, konden de kinderen alle vogels en eieren opzoeken en herkennen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart Ebbinge begint met vertellen dat het een internationale verplichting is om ganzen op te vangen. Toen de regel is ingevoerd dat men na 10 uur niet meer op ganzen mocht jagen nam de schade enorm toe. Dit leverde wel de basis voor het huidige beleid; immers niet verjagen leidde tot toename. Ganzen laten zich verjagen uit gebieden waar gejaagd wordt en zoeken de rustige gebieden op. Andere vragen die voor het ontwikkelen van het ganzenbeleid beantwoord moesten worden, waren: hoeveel hectare is nodig voor de ganzen, welk beheer moet in die gebieden toegepast worden, welke effecten heeft dat op de ganzen, wat zijn de economische gevolgen voor de boer? Het beleid heeft geleid tot 80.000 hectare ganzengedooggebied verdeelt over Nederland.
Daarna vertelt Ebbinge over de geringde ganzen die ooit in Weststellingwerf zijn gezien. Via de website www.geese.org kan iedereen melden welke ringen men heeft gezien of gevonden. Daardoor zijn de ganzen door heel Europa goed te volgen. Van de kolganzen is 6% van alle geringde exemplaren in Weststellingwerf gezien. Ze zijn goed te volgen tot Polen. Daarna wordt het minder, o.a. omdat er daar meer op de ganzen gejaagd wordt.
Van de kolganzen zit in de maand oktober 70% in de opvanggebieden. In januari loopt het percentage terug tot 30%, waarna het percentage weer oploopt naar 60% in maart.
Met de Grauwe gans ging het ooit zo slecht dat hij in Nijetrijne nog is uitgezet. Inmiddels is het aantal enorm toegenomen. Tijdens het ontwikkelen van het beleid is nooit nagedacht over de vraag of er eens te veel zouden kunnen komen. Nu doet men o.a. onderzoek naar de draagkracht van de gebieden en effecten van verjaging. Het blijkt dat waar de Brandganzen toenemen de Kolganzen afnemen. Dit kan verklaard worden doordat de Brandgans het gras opeet. Er is echter een afname van de Rotgans die nog onverklaarbaar is.
Het draagvlak voor het ganzenbeleid staat momenteel erg onder druk. De vergoeding voor schade is gemaximaliseerd en de regels zijn te beperkend. Hierdoor ontstaan gaten in het opvanggebied. Een ongewenste situatie die inmiddels (bijna) is opgelost.
Uit het beantwoorden van vragen uit de zaal blijkt dat de regels niet in elk land gelijk zijn. Ze verschillen ook per soort ganzen. Nederland is het enige land dat ganzenopvang met ganzenbeheerpakketten kent.
Er is ook onderzocht of ganzen de weidevogels verjagen. Er blijkt geen invloed te zijn tenzij de ganzen het gras te kort houden. Daar heeft de grutto last van maar de kievit kan er weer van profiteren. Ganzen hebben het liefst jong gras dat niet al te hard groeit.
Klachten over structuurbederf komen voor bij pas ingezaaide stukken grasland en in nieuwe gebieden.
Na het beantwoorden van alle vragen bedankt de voorzitter Bart Ebbinge met een zuivelmandje en neemt hij afscheid van de niet-leden. De vergadering wordt vervolgd als besloten jaarvergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de jaarvergadering op 21 februari 2008 in De Rank te Wolvega.

De voorzitter opent de vergadering met het welkom heetten van de ruim 50 aanwezigen en de spreker van deze avond, Bart Ebbinge, senior onderzoeker van Alterra (Wageningen Universiteit). Daarna vertelt hij kort iets over onze vereniging.
Omdat de lezing van Ebbinge voor iedereen toegankelijk is wordt het besloten deel van de jaarvergadering aan het eind van de avond gehouden.

Na de lezing van Bart Ebbinge en de pauze wordt de vergadering besloten voortgezet met het verslag van de vorige jaarvergadering (19 april 2007) en het jaarverslag over 2007 van de secretaris. Beide worden goedgekeurd.
N.a.v. het verslag van 19 april wordt gemeld dat AOC Terra te Meppel inmiddels zelf braakliggende gronden huurt van de gemeente Meppel.
Het jaarverslag en de begroting van de penningmeester worden toegelicht. De kascommissie verleent bij monde van Alfred van den Akker decharge. Middels bloemen en een fles wijn wordt hij bedankt voor drie jaar kascommissie.
Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Anne Marks, Tjitze Postma en als nieuw reservelid wordt Herko Jansen benoemd.
De kas is inmiddels op sterkte, daardoor kan de contributie voor 2008 een half procent omlaag; van twee naar anderhalf procent. De vergadering gaat akkoord.
Aleida Kroon neemt wegens drukke werkzaamheden afscheid van het bestuur. Karin Witteveen wordt benoemd tot nieuwe secretaris. Beide zijn deze vergadering verhinderd. Het bestuur neemt later afscheid van Aleida.
Henk Roeles is statutair aftredend en wordt herkozen voor 4 jaar.
Daarna wordt de stand van zaken betreffende het bermbeheer en de gebiedsplannen besproken.
Bij het bermbeheer moet het contract met de gemeente verlengd worden. Dit loopt nog.
Bij de gebiedsplannen blijkt dat de Provincie hele hoge eisen stelt aan het aantal gruttoparen dat aanwezig moet zijn; 15 per 100 ha. Wij proberen via de kritische soorten toch het weidevogelbeheer in Weststellingwerf te behouden. Het is nog maar de vraag of dat lukt.
Tijdens de rondvraag wordt gesteld dat deze manier van vergaderen; eerst openbaar en na de pauze besloten, goed werkt.
Sippe belt met de leden van het ganzenbeheer over eventuele nieuwe ganzenbordjes.
En we kondigen alvast de excursie naar Heeg aan, waar een boer al 15 jaar op Staatsbosgronden boert.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2006

WEIDEVOGELBEHEER

De huidige regelingen van collectief weidevogelbeheer worden in 2009 niet voortgezet. De bestaande contracten blijven wel gewoon bestaan.
In Weststellingwerf lopen de eerste contracten in 2009 af. Voor de periode daarna wordt momenteel door de overheid en (natuur-)organisaties overleg gevoerd over de gewenste ontwikkelingen. In de berichtgeving daarover valt telkens te lezen dat men de pakketten van 25 broedparen per honderd hectare niet effectief genoeg vindt. Men ziet meer heil in de gebiedsplannen zoals die gebruikt worden in de speciale gruttokringen. Wij zijn dit jaar dan ook begonnen met het vormgeven van gebiedsplannen voor ons gebied.

Vrijdag 21 april zijn we met ruim 20 leden een dag naar PTC+ in Oenkerk geweest. Henk Oud heeft 's ochtends aan de hand van dia's veel verteld over de inpasbaarheid van weidevogelbeheer in de dagelijkse bedrijfsvoering. In de middag heeft Henk Oud ons laten zien welke mogelijkheden er zijn om verschillende, eenvoudige maar ook meer ingewikkelde, methoden toe te passen om het de weidevogels zo goed mogelijk naar de zin te maken.

We hebben 9 februari een overleg georganiseerd met de besturen van de verschillende vogelwachten in ons gebied.

20 Maart hebben we overleg gevoerd met de verschillende WBE-besturen. Er is veel nuttige informatie uitgewisseld en we hebben besloten om volgend jaar als besturen weer bijeen te komen, gezamenlijk met de besturen van de vogelwacht.


GANZENBEHEER

De gebiedsplannen waarin de ganzengedooggebieden worden vastgesteld hebben het afgelopen jaar ter inzage gelegen. Wij hebben hierover aan de betreffende leden bericht gedaan.

Een punt van zorg is het toenemende aantal overzomerende ganzen. Het probleem is bij de organisaties en de politiek bekend. Oplossingen zijn nog niet gevonden of worden (zoals het bejagen van de grauwe gans) weer aangevochten.


BERMBEHEER

Het areaal ecologisch bermbeheer is dit jaar uitgebreid met bermen in de Blesse/Blesdijke, Steggerda/Peperga en Oldetrijne.

PARTICULIER NATUURBEHEER

Als bestuur van de Vereniging zijn wij altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze 'natuurwaarde' te verzilveren. Het terugtrekkende beleid van de overheid biedt helaas steeds minder kansen.
Voor agrariërs wier gronden als toekomstige EHS begrensd zijn, zou particulier natuurbeheer misschien zo'n kans kunnen zijn. Wij hebben de heer Gert-Jan Stoeten van BoerenNatuur gevraagd om enkele berekeningen te maken voor bestaande bedrijven in verschillende situaties. Op de jaarvergadering zijn deze cijfers gepresenteerd en heeft u hierover meer informatie gekregen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:
-zelf aan particulier natuurbeheer te gaan doen, waarbij de Vereniging slechts dient als begeleider,
-als agrariërs het natuurbeheer (als een soort loonwerker) op te pakken,
-of willen we als Agrarische Natuurverenigingen een vierde natuurbeherende instantie worden?


PR

Het afgelopen jaar hebben we de website www.agrarischnatuurbeheerweststellingwerf.nl op internet gezet. We hopen dat u de site onder uw favorieten plaatst zodat u slechts met uw computermuis hoeft te klikken om er eens te kijken.
We hebben de website door de wethouders van Weststellingwerf laten openen tijdens de fietsvierdaagse van Weststellingwerf. Onze LTO-Noord afdeling heeft die dag bij de familie Van der Weerd in Scherpenzeel een open dag georganiseerd waar wij ook van de partij zij geweest. De vele ballonnen die we hebben opgelaten vanwege de website die de lucht in ging maakten er een vrolijk geheel van.
We hebben samen met de LTO op het Lindefestival gestaan. De prijsvraag die we hebben gemaakt bleek, zelfs voor onze leden en nazorgers van de Vogelwachten, erg moeilijk. Toch hebben veel mensen enthousiast meegedaan en behalve de drie prijswinnaars hebben alle deelnemers een kleine attentie ontvangen; de fietsroute Beekdal Linde.
Deze fietsroute, langs de collectieve weidevogelgebieden en de ecologisch beheerde bermen in de oosthoek van onze gemeente, is samengesteld door Henk Roeles. Wij hebben de heer Geert Lantinga uit Wolvega bereid gevonden om de route van tekst te voorzien. Het geheel hebben wij in een klein boekje uitgegeven.


SCHOLING

We hebben dit jaar een excursie voor de schooljeugd van Oldelamer georganiseerd. Zij konden onder begeleiding van nazorgers van de Vogelwacht het veld in om daar met eigen ogen het werk van de nazorgers te bekijken. Tevens was Wethouder Cor Trompetter hierbij aanwezig. Het is erg belangrijk om meer jeugd te betrekken bij het werk van de Vogelwachten en dit is een succesvolle eerste aanzet. Het is de bedoeling om volgend jaar weer zo'n excursie te organiseren i.s.m. de vogelwacht Wolvega. Maar dan voor een andere school.

OVERIGE ZAKEN

13 December hebben we de jaarvergadering over 2005 gehouden. Als sprekers hadden we G.J.Stoeten en Nerus Sytema uitgenodigd. G.J.Stoeten heeft uitleg gegeven over de verschillende mogelijkheden van Particulier Natuurbeheer en Nerus Sytema hield een inleiding op de toekomstige gebiedsgerichte aanpak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf 2007

Weidevogelbeheer.
Januari 2007 hebben we onze jaarlijkse weidevogelbijeenkomsten gehouden in de verschillende gebieden. Dhr. Jellema was op deze avonden de spreker. De opkomsten waren goed.

De stippenkaarten moesten dit jaar vóór 23 juni ingeleverd worden bij de coördinatoren. We hadden er voor gekozen om de telling van de nesten op de stippenkaarten in eigen beheer te doen, dit om fouten te voorkomen. Helaas was de laatste kaart pas op 3 september binnen. Hierdoor heeft het lang geduurd voordat de gegevens doorgestuurd konden worden naar BoerenNatuur. De resultaten waren het afgelopen jaar erg wisselend. In totaliteit waren er 11 nesten meer dan vorig jaar.

Dit jaar was het beperkt mogelijk om nieuwe, zware weidevogelpakketten af te sluiten. Ook was er een regeling voor plas/drasgebieden. Hiervan is in Weststellingwerf geen gebruik gemaakt.


Ganzenbeheer.
Dit jaar zijn de ganzenbeheergebieden definitief vastgesteld door de Provincie. De extra gebieden die wij in de zogenoemde tweede Tranche twee jaar lang in Weststellingwerf hadden zijn letterlijk van de kaart gehaald. De vernieuwde P-SAN regeling heeft veel weerstand opgeroepen. Nieuw in die regeling is o.a. de beperking op vruchtwisseling (de oppervlaktes moeten exact overeenkomen) en de maximalisering van de schadevergoeding. De problemen worden breed onderkend en de Provincie probeert regels te veranderen. Dit lukt niet meer voor seizoen 2007-2008.

Er zijn dit jaar weer ganzenbordjes rondgebracht.


Gebiedsplannen/weidevogeloverleg.
De eerste weidevogelcontracten lopen in 2009 af. De opvolger van deze contracten worden waarschijnlijk gebiedsplannen en weidevogeloverleggen. BoerenNatuur is bezig om, in opdracht van de Provincie, te starten met het opzetten van Weidevogeloverleggen (in het Frysk: skriezekrites). Als Weststellingwerf hebben wij ons direct aangemeld voor deze begeleiding en de eerste bijeenkomst is geweest. Aan ons wordt gevraagd om de meest weidevogelrijke gebieden in onze gemeente aan te wijzen. Johan Baas vraagt hiervoor gegevens op bij de Vogelwachten. Onze insteek is om het gebied zo groot mogelijk te houden zodat we zoveel mogelijk kansen kunnen benutten. We hebben als bestuur dan ook besloten te gaan samenwerken met agrarische natuurvereniging 'de Tjongervallei'. We zullen een overlegorgaan vormen waarin ook samengewerkt gaat worden met de vogelwachten, WBE's, SBB en Fryske Gea. Het voordeel hiervan is dat het plan breder wordt gedragen en daardoor meer 'macht' krijgt. Maatregelen zoals bijvoorbeeld het kappen van bomen om een gebied open te houden, kunnen dan misschien gerealiseerd worden.
Voor de gebiedsplannen is niets concreets te melden. We dachten begin 2007 al zelf met plannen te moeten komen; voor het oosten van de gemeente eventueel in samenwerking met Ooststellingwerf. Een eerste overleg met o.a. de burgemeester is al geweest Maar de Provincie is nog druk bezig om Programmabeheer om te vormen naar meer gebiedsgericht beleid. En het lijkt erop dat ze heel Zuidoost Friesland als één gebied willen behandelen in de lijn van het gebiedsgerichte plattelandsbeleid dat de opvolger van het ROM-project is.
Voor zowel het weidevogeloverleg als de gebiedsplannen hopen we in 2008 meer duidelijkheid te krijgen.

Bermbeheer.
Eind dit jaar loopt de subsidie voor het Bermbeheer af. Voor het oudste project, dat in het ROM-gebied viel (Vinkegavaartweg e.o.), komt er nog een eindevaluatie waarin de veranderingen in de vegetatie geïnventariseerd en beoordeeld worden. In het kader van de evaluatie van het totale ROM-project hebben wij dit project op 6 oktober aan belangstellenden gepresenteerd. We hebben dit gedaan op het bedrijf van Koen Olijslager in de Hoeve.
Ook de termijn van de nieuwe gebieden loopt dit jaar af. Wij gaan een hernieuwde aanvraag indienen bij de gemeente.
Inmiddels is bekend dat loonbedrijf Hornstra is gestopt. Wij zullen op zoek moeten naar een nieuw loonwerker voor het sloten.


Particulier natuurbeheer.
Op 24 januari hebben we, gezamenlijk met de landinrichtingscommissie Beekdal Linde, een informatie bijeenkomst gehouden over de mogelijkheden van particulier natuurbeheer in ons gebied. Dit gebied bevindt zich m.n. in het oosten langs de Linde. Voor zover wij weten zijn hier verder geen concrete plannen uit voort gekomen.

In het voorjaar zijn we met een afvaardiging van het bestuur op excursie geweest naar Groningen waar bij de Blauwe Stad een agrarisch gebied door de agrarische natuurvereniging ANOG is aangekocht en omgezet naar particulier natuurbeheer. Een zeer ambitieus project waarvan, zowel door agrarische natuurverenigingen als Provinciale overheden en terreinbeherende instanties, veel geleerd wordt.

Verder hebben wij in een brief aan de Provincie aangegeven dat wij graag een volwaardige partner willen zijn in het Particulier Natuurbeheer. Onze insteek is dat de eigenaar zelf de keuze moet maken en dat wij in dat proces begeleiding kunnen geven.
De mogelijkheid om een soort Stichting te vormen en dan, zoals o.a. in Groningen gebeurd, zelf grond te kopen en te beheren heeft niet onze voorkeur maar willen wij op voorhand niet uitsluiten.


Scholenproject.
Dit voorjaar ontstond in ons bestuur het idee om voorlichting over landbouw in brede zin te geven aan de inwoners van Weststellingwerf door ergens in Wolvega, dicht bij de mensen, iets op te zetten. Ons oog viel al snel op de braakliggende gronden aan Om den Noort. Omdat wij dit project niet in eigen beheer wilden doen en om het breder te maken leek het ons een goed idee om het AOC Terra erbij te betrekken. De leerlingen konden dan praktijkervaring opdoen op allerlei gebied variërend van gewasgroei tot bijvoorbeeld het geven van presentaties. De gemeente verleende medewerking en wij konden de gronden huren. Het idee kreeg vorm in een gewassentuin en een maïsdoolhof. Als snel ging er iets mis. De mede-gebruiker van het AZC-terrein waar wij een maïsdoolhof hadden gepland, vroeg om een andere indeling en kreeg daarvoor onze toestemming. Later bleek dat er toen een langgerekt stuk overbleef en het maïsdoolhof werd veranderd in een wandelpad door de mais.
De gewassentuin startte voorspoedig. Het werd een examenproject voor studenten van het AOC te Meppel. Zij verzorgden de sponsoring, de grondbewerking, het zaaien en een presentatie voor de leden op de jaarvergadering.
Na het inzaaien bleek dat een draaiboek node werd gemist; het duurde even voordat duidelijk werd wie de gewasbescherming op zich zou nemen. En toen regende het. En het regende. En de grond die toch al niet super geschikt was voor landbouw werd onbegaanbaar. Het gevolg kon iedereen zien: tussen het onkruid viel soms nog een gewas te herkennen.
Ondanks de belabberde toestand kregen wij toch nog positieve reacties binnen van mensen! Zo werd het mogen plukken van de zonnebloemen erg gewaardeerd. Van dit mislukte project (misschien wel juist omdat het mislukte) hebben de betrokkenen heel veel geleerd. We hebben echter besloten het project geen vervolg te geven.


Scholing.
Met een dertigtal leden zijn wij op 22 mei jl. naar het weidevogelcentrum van Nij Bosma Zathe te Goutum geweest. Na uitleg over het project en de tot dusver behaalde resultaten kregen we een rondleiding door de stallen en door het veld. Ook hier werden wij weer gewezen op het belang van water en mozaïekbeheer voor goed weidevogelbeheer.

Een andere activiteit is de excursie die op 10 mei werd georganiseerd voor de schooljeugd in Oldetrijne. Zij konden onder begeleiding van nazorgers van de Vogelwacht het veld in om daar met eigen ogen het werk van de nazorgers te bekijken. Dit jaar werd de organisatie hiervan overgenomen door de Vogelwacht Wolvega e.o. zelf. Onze rol was nu beperkt tot uitleg geven over agrarisch natuurbeheer, het verstrekken van de weidevogelgids; een handzaam naslagboekje over alle voorkomende weidevogels en het verzorgen van de publiciteit (zie website voor foto's en persbericht). In tegenstelling tot vorig jaar werd de excursie dit jaar op middag georganiseerd. Vorig jaar was de excursie namelijk op avond en heeft er daarna veel predatie plaatsgevonden.

PR.
Ook dit jaar zijn wij weer heel enthousiast bezig geweest om ons werk en onze naam bekendheid te geven in Weststellingwerf. De website trekt steeds meer bezoekers en via het reactieformulier dat men naar de webmaster kan sturen zijn inmiddels hele leuke reacties en vragen binnengekomen.

De open dag tijdens de fietsvierdaagse was dit jaar bij de familie Wijnsma in Oldeholtwolde. Een prachtige locatie, de enige dag van de fietsvierdaagse die echt mooi weer gaf en vele betrokken standhouders stonden garant voor een prima presentatie van het agrarisch platteland in al zijn facetten.

Nieuw was de Dag van het Platteland, op zaterdag 8 september bij de Welkoop te Wolvega. Ook deze dag werkte het weer volop mee. De ruim 200 kleurplaten waren om half drie 's middags al op. En naar de (korte) fietsroutes was veel meer vraag dan wij hadden voorzien. We hebben die dag met heel veel belangstellenden gesproken. Vrijwel iedereen reageert enthousiast en/of heeft zijn eigen verhaal over de natuur. Het blijkt telkens weer dat het (agrarisch) landschap in Weststellingwerf heel geliefd is!

Tevens stonden we dit jaar weer op het Lindefestival met een eigen stand. We hebben veel bezoekers bij onze stand mogen ontvangen en kunnen dan ook spreken van een geslaagde dag.

Diversen.
14 Februari hebben we een bestuurlijk overleg gehouden met de besturen van de verschillende vogelwachten en WBE's in ons gebied. Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt door alle besturen als nuttig ervaren en wordt daarom ook in 2008 weer op de agenda gezet.

22 November heeft er een coördinatoren overleg plaatsgevonden.

De nieuwsbrief van BoerenNatuur wordt alleen nog elektronisch verzonden. Iedereen kan zich via de site (van BoerenNatuur of via onze eigen site; dan geeft de webmaster het adres door) aanmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief.
Ook wij willen ons meer richten op verzending via e-mail. Het verzamelen van de aanvragen voor de ganzenbordjes is hiervan een goed voorbeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de jaarvergadering op 16 november 2005 in De Rank te Wolvega.
Aanwezig 42 personen.

De voorzitter opent de vergadering om 20.18 uur met het welkom heten van de aanwezigen.
Hij noemt in vogelvlucht enkele activiteiten van de vereniging op zoals de fietsroutes, website, t-shirts, open dag en hij meldt het probleem van de vereniging of we wel of niet deel moet nemen aan de BTW regeling.

De notulen van 30 november 2004 worden verkort voorgelezen en goedgekeurd.
Het jaarverslag van 2004 wordt voorgelezen en goedgekeurd.
De penningmeester laat via een projectiescherm het financiële rapport zien.
In antwoord op een vraag wordt gesteld dat de vereniging graag een financiële reserve van ongeveer €30.000,- wil hebben zodat men één jaar vooruit kan. Mocht het weidevogelbeheer na zes jaar stoppen dan kan de vereniging toch nog even verder. De twee nieuwe groepen hebben dan nog een jaar te gaan. Contributie blijft van leden. Leden beslissen elk jaar over de hoogte van de reserve. Bij opheffing van de vereniging beslissen de leden over de bestemming van de kas.
De kascommissie verleent decharge aan de penningmeester.
We besluiten, vanwege de complexiteit van de boekhouding, om de kascommissie twee jaar de boeken te laten controleren. Volgend jaar komt Alfred van den Akker er bij. Daarna rouleert het met 1 nieuw en 1 oud kascommissielid.
Het gedeelte van weidevogel- en ganzenbeheer komt boven de €25.000,- en moet wettelijk gecontroleerd worden door een accountant.

We geven een toelichting op de bestuurssamenstelling. Henk Roeles is voorzitter en aanspreekpunt voor het bermbeheer, Sippe Bron is penningmeester en aanspreekpunt voor de ganzen, Aleida Kroon is secretaris en aanspreekpunt voor de weidevogels. Johan Baas is algemeen bestuurslid. Jan Nieuwenhuis is bestuurslid vanuit de LTO afdeling. We hebben een vaste zetel voor een vertegenwoordiger vanuit de LTO. De LTO draagt een kandidaat voor, het bestuur van de vereniging benoemt. Afke Kester is aangetrokken om de PR te verzorgen. Gerard van Drooge is, indien mogelijk aanwezig bij de DB vergaderingen. Alle groepen, weidevogel, ganzen en bermbeheer hebben een coördinator: Aleida Kroon (Steggerda, vogels), Johan Baas (Ontginning, vogels en bermen), Gerard Ziel (Nijelamer, vogels), Anno Witteveen (Oldetrijne, vogels, bermen en ganzen), Henk de Vries (Blesdijke e.o. bermen), Erik Kroon (Steggerda, bermen), Leo Claus (Boijl e.o. vogels), Nico van der Weerd (Veenpolder, vogels), Henk Roeles (Vinkega, bermen).
Volgens de statuten zitten de bestuursleden 1 of 2 periodes van drie jaar. Volgend jaar zijn dus de eerste bestuursverkiezingen.

Bij de stand van zaken bermbeheer wordt door Henk Roeles een toelichting gegeven op de problemen rond de financiering van de twee oudste projecten in Vinkega en Steggerda. Hier zat vanuit het ROM-project subsidie op maar die is nu vervallen. Andere financiering lukt tot dusver nog niet. Uitbreiding zit er de eerste twee, drie vijf jaar niet in. De andere bermen zijn voor 5 jaren uitbesteed aan Hornstra. Het maaisel mag eventueel naar de gemeente gebracht worden.
Het blijkt dat in de Ontginning grond met stenen erin is gebruikt om de bermen aan te vullen. Het bestuur roept op om dergelijke problemen te melden bij Johan Baas zodat wij die aan kunnen kaarten bij de gemeente.

Bij het ganzenbeheer zijn in de eerste ronde 1232 hectares ingeschreven. Voor 1 jaar bij het Faunafonds. Het is de bedoeling dat deze contracten volgend jaar overgenomen worden door de overheid voor zes jaar. Bij de tweede ronde inschrijving kan ongeveer 540 hectare worden aangemeld. Deze regeling is door de Provincie bedongen en duurt twee jaar. In de gebieden komt automatisch een schadetaxateur langs. Buiten de gebieden blijft het belangrijk om de ganzen te verjagen en om schade te melden.

In 2005 wordt op 2873 hectare door 68 boeren aan weidevogelbeheer gedaan.

...................Boijl.. Steggerda.. Ontginning.. Oldetrijne.. Nijelamer.. Oldelamer.. Veenpolder
Hectares:
306..... 121................ 693... .............509............. 473............ ..275............. 496
Agrariërs: 11.........4.................... 17.................. 11................ 10................ 7.................. 8
Nesten: 2004
................... 25....... 30.................. 47................... 38
Nesten: 2005
................... 32....... 25.................. 63................... 35................ 55.............. 42.................. 45

Alle nesten met minimaal 1 ei erin tellen mee, ook als het de tweede leg is. Volgend jaar wordt de SOVON-methode toegepast bij het tellen. De verwachting is dat er dan meer nesten geteld worden. Vooral kleinere vogels zie je in de lucht beter.
Cijfers over predatie zijn bij ons niet bekend. De nazorger moet deze wel bijhouden voor de Friese Bond van Vogelwachten. Ook het aantal uitgekomen eieren en grootgebrachte kuikens houden zij bij. Kuikenzorg zal heel belangrijk worden voor het succes van weidevogelbeheer. Per groep gaan we de resultaten en werkwijze evalueren.
Dit jaar komen er in Friesland en Flevoland geen mogelijkheden voor nieuwe groepen. Alleen in de bestaande pakketten kan men kiezen voor verzwaring. Pakketten met nestbescherming kunnen omgezet worden naar uitgestelde maaidatum. Voor elke vijf hectare uitgestelde maaidatum mag men 1 hectare vluchtheuvel contracteren.
Ook landschapspakketten kunnen niet afgesloten worden. En van volgend jaar is al bekend dat de regeling dan alleen nog geldt in Nationale Landschappen. Dus ook de bestaande contracten hier kunnen niet meer verlengd worden.
Nieuwe leden krijgen een beschikking waarin per perceel de pakketten en de bijbehorende maatregelen staan.
Oude deelnemers hebben in sommige gevallen ook een nieuwe beschikking gekregen. Een deel van de vergoeding werd door Nederland betaald uit de pot voor probleemgebieden. Hiervoor is men op de vingers getikt door Brussel. Het geld voor probleemgebieden mag alleen aan probleemgebieden besteed worden. Het kan voorkomen dat de vergoeding daardoor verlaagd wordt. Alle boeren die dat betreft hebben een brief gehad met het aanbod om het contract, zonder financiële consequenties op te zeggen of door te laten lopen tegen een iets lagere vergoeding. De deelnemende boer moet dit zelf beslissen.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter besluit de vergadering met een oproep om zich aan de regels te houden. Er gaat veel geld naar de deelnemers. Maar er wordt volop gecontroleerd door de AID en het niet nakomen van de afspraken wordt gestraft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De agenda voor deze avond is als volgt:

1. Opening.
2. Mededelingen. (Tot 15 januari kunt u nog een verzwaring van uw nestbeschermingspakket aanvragen. Meer informatie bij het bestuur en tijdens de vergadering).
3. Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 16 november 2005.
4. Jaarverslag van de secretaris over 2005. Zie bijlage.
5. Jaarverslag over 2005 en de begroting van 2006 van de penningmeester.
6. Verslag van de kascommissie.
7. Benoemen nieuw reservelid van de kascommissie.
8. Rooster van aftreden van bestuur.
9. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is Sippe Bron.
Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor de vergadering aangemeld worden bij het bestuur.
10. Inleiding van de heer Gert-Jan Stoeten met aansluitend vragen en discussie over particulier natuurbeheer.
11. PAUZE
12. Inleiding van de heer Nerus Sytema met aansluitend vragen en discussie over gebiedsgerichte plannen.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

 

 

 

 

 

 


 

 

Verslag van de jaarvergadering op 13 december 2006

De voorzitter opent de vergadering om 20.17 met het verwelkomen van de (55) aanwezigen en een speciaal welkom voor de sprekers: Gert-Jan Stoeten (BoerenNatuur) en Nerus Sytema (Natuurlijk Platteland Nederland). In het kort vertelt hij over de activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar.

Daarna worden de notulen van de vorige jaarvergadering (16 november 2005) en het jaarverslag over 2005 onveranderd goedgekeurd.
Het jaarverslag van de penningmeester laat een positief saldo zien van ruim € 20.000,- . We willen onze reserve laten groeien totdat we 1 jaar zonder externe financiering kunnen dragen. De overheid heeft de declaraties van het lidmaatschap van BoerenNatuur voor het ganzenbeheer geweigerd. Hiertegen hebben de agrarische natuurverenigingen collectief bezwaar gemaakt.
De kascommissie verleent decharge aan de penningmeester. Wel merkt men op dat het verstandig zou zijn om een softwarepakket voor de boekhouding aan te schaffen. De boekhouding is uitermate gecompliceerd. De penningmeester meldt dat een groot gedeelte van de boekhouding ook verplicht gecontroleerd moet worden door een officiële accountant.
Eddy Reuvekamp wordt bedankt voor zijn werk in de kascommissie. Als nieuw reservelid wordt Anne Marks benoemd. Volgend jaar bestaat de commissie uit: Trienke Elshof, Alfred van den Akker en Anne Marks.

De voorzitter vraagt toestemming aan de vergadering om, in afwijking van de statuten, de periode van zitting hebben in het bestuur op vier jaar te zetten in plaats van drie jaar. Dit voorkomt dat er in een jaar meerdere bestuursleden tegelijk aftreden. De kandidaat vanuit de LTO treedt af middels het LTO aftredingschema. Dan blijven er nog vier bestuursleden over. De PR functie is toegevoegd en is geen officiële bestuursfunctie. De vergadering gaat akkoord.
Dit jaar is Sippe Bron aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend en dus wordt hij per acclamatie herkozen. In 2007 is Aleida Kroon aftredend, in 2008 Henk Roeles en in 2009 Johan Baas.

Hierna vertelt Gert-Jan Stoeten over particulier natuurbeheer.
Dit is sinds 2000 mogelijk in begrensd reservaatgebied. Er zijn 3 componenten: inrichting (van de plankosten en de inrichting wordt 95% vergoed), functieverandering (van de waardevermindering van de grond wordt 80% vergoed.) en
beheer (halfnatuurlijk grasland, nat en droog soortenrijk grasland en weidevogelbeheer).
Uit een berekening die Stoeten heeft gemaakt blijkt dat het loont om zelf aan particulier natuurbeheer te doen in vergelijking tot het verkopen van de grond en dan terugpachten van natuurland. Opbrengst € 1182,- t.o.v. € 1065,-.
Vanuit de zaal worden wel kritische aantekeningen bij de berekening geplaatst o.a. over de financiële opbrengst van de kilogrammen VEM, de overdrachtsbelasting en de 1% groenfinanciering. Stoeten geeft aan dat elke ondernemer zelf zijn eigen situatie uit moet rekenen. Deze kan positief of negatief uitvallen.
De subsidieregeling gaat van de landelijke overheid naar de Provinciale overheid. Het is nog niet bekend of dit leidt tot wijzigingen in de (uitvoering van de) regeling.
Op 24 januari 2007 om 10.00 uur komt er een voorlichtingsvergadering over particulier natuurbeheer in Nijeholtpade met o.a. inleiders van de provincie en DLG. De aankondiging hiervan wordt gepubliceerd in de krant.

Na de pauze krijgt Nerus Sytema het woord over de gebiedsgerichte aanpak voor weidevogelbeheer. In 2009 komen er nieuwe weidevogelpakketten die zich nog sterker richten op het collectief.
Men richt zich op grote kansrijke gebieden waarin men gezamenlijk doelen en maatregelen vaststelt.
Men moet samenwerken met andere organisaties in het gebied, zoals: Staatsbosbeheer, Vogelwacht, Wild Beheer Eenheid en Waterschap.
In een gebiedscontract met de Provincie worden afspraken gemaakt, die geregeld gemonitord, geëvalueerd en bijgesteld moeten worden.
Het plan is een groeimodel dat op vrijwillige basis vanuit het gebied zelf moet worden gemaakt.
Het start met een verkenning en een nulmeting.
Vanuit de zaal wordt gewezen op de toenemende predatie. Dit probleem is bekend, jagen is meestal geen optie, maar misschien kunnen andere maatregelen zoals het kappen van solitaire bomen een oplossing bieden. In overleg met de natuurbeherende instanties kan misschien ook wat bereikt worden. De weidevogelstand in de Friese gebieden waar sinds 2000 aan mozaïekbeheer wordt gedaan is toegenomen! BoerenNatuur werkt aan meer flexibiliteit in de pakketten, zoals een variabele maaidatum in plaats van het vast zetten van de maaidatum voor 6 jaar.
In de rondvraag wordt toegelicht dat de begrenzing van de ganzengebieden momenteel ter inzage ligt. De witte gebieden in de eerste tranche kunnen alsnog worden aangemeld. De tweede tranche wordt in dit plan niet begrensd. Onze Vereniging heeft een brief geschreven met het verzoek om deze gebieden, waar wel veel ganzenschade wordt geconstateerd, toch op te nemen in de begrenzing.
Met de mededeling dat eind januari de vijf evaluatieavonden van het weidevogelbeheer worden gehouden en het bedanken van de aanwezigen voor hun komst en inbreng sluit de voorzitter de vergadering
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de jaarvergadering, welke gehouden wordt op:

Datum: Donderdag 19 april 2007
Tijd: 20.00 uur
Lokatie: De Rank, Kerkstraat 49 in Wolvega (tel.0561-613054)

We hebben 13 december 2006 de jaarvergadering over 2005 gehouden. Wij vinden dit veel te laat en hebben daarom besloten de jaarvergaderingen voortaan aan het begin van het jaar te laten plaatsvinden. Vandaar dat er nu 2 jaarvergaderingen kort na elkaar zijn.
Op dit moment loopt er een project van onze vereniging i.s.m. de lagere landbouwschool in Wolvega en de middelbare landbouwschool in Meppel. Wij hebben voor één jaar van de gemeente grond toegewezen gekregen voor promotie van de landbouw en de leerlingen van deze scholen gaan dit gestalte geven. Zij gaan dit project deze avond aan ons presenteren.

De agenda voor deze avond is als volgt:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 13 december 2006. Zie bijlage.
4. Jaarverslag van de secretaris over 2006. Zie bijlage.
5. Jaarverslag penningmeester over 2006 en begroting 2007.
6. Verslag van de kascommissie plus benoeming nieuw lid.
7. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is Aleida Kroon. Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor de vergadering aangemeld worden bij het bestuur.
8. Stand van zaken: Gebiedsplannen; Particulier Natuurbeheer; Weidevogelbeheer; Ganzenbeheer; Bermbeheer
9. Presentatie scholenproject.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

We hopen jullie, ondanks de inmiddels gestarte voorjaarswerkzaamheden, te ontmoeten op donderdag de 19e,
Het bestuur


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering, welke gehouden wordt op:

donderdag 21 februari 2008
om: 20.00 uur
in: De Rank, Kerkstraat 49 te Wolvega (tel.0561-613054)

Voor deze avond hebben wij Dr. B. S. Ebbinge, senior onderzoeker bij Alterra (Wageningen UR) bereid gevonden om een inleiding te houden over ganzen. Dr. Ebbinge doet al ruim 30 jaar onderzoek aan ganzen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden en in de Arctische broedgebieden op Spitsbergen en in Noord-Siberië. In Nederland doet hij onderzoek naar effecten van het ganzenbeleid van LNV, o.a. verjaging en evaluatie wintergastenopvang. Uit de prachtige boeken die hij over ganzen heeft geschreven en bijvoorbeeld het weblog voor het VARA programma Vroege Vogels blijkt dat we te maken hebben met een echte liefhebber en een wetenschapper die boeiend kan vertellen.
Omdat voor deze lezing ook niet-leden welkom zijn houden we het (besloten) huishoudelijke gedeelte van de jaarvergadering aan het eind van de avond.

De agenda voor deze avond is als volgt:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Inleiding door de heer Bart Ebbinge.
4. Vragen en discussie.
5. Sluiting openbare gedeelte.
6. Pauze.
7. Opening besloten jaarvergadering.
8. Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 19 april 2007. (Zie lijst Verslagen)
9. Jaarverslag van de secretaris over 2007.( Zie lijst Verslagen).
10. Jaarverslag penningmeester over 2007 en begroting 2008.
11. Voorstel tot contributieverlaging.
12. Verslag van de kascommissie plus benoeming nieuw reservelid.
13. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar is Henk Roeles.
Tussentijds aftredend wegens het volgen van een nieuwe opleiding is Aleida Kroon. Helaas kunnen we de naam van de kandidaat hier nog niet noemen. Er wordt nog overlegd.
Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor de vergadering aangemeld worden bij het bestuur.
14. Stand van zaken m.b.t. de gebiedsplannen, het weidevogelbeheer en het bermbeheer.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

We hopen u te ontmoeten op donderdag de 21e,

Het bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontstaan

Eind 2003 werd bekend dat agrariërs via een agrarische natuurvereniging mee konden doen aan het collectieve weidevogelbeheer in de SAN regeling.
Ook in Weststellingwerf bleek hiervoor belangstelling te zijn.
In alle haast werd de Werkgroep Agrarisch Natuurbeheer i.o. van de NLTO omgevormd tot een heuse vereniging; vastgelegd bij de notaris en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam:
Vereniging Agrarisch Natuur– en Landschapsbeheer Weststellingwerf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep

De Werkgroep Agrarisch Natuurbeheer i.o. werd in 1994 opgericht door de FLTO (De Fries-Flevolandse Land en Tuinbouw Organisatie, die in 2000 werd omgezet in de NLTO: Noordelijke Land en Tuinbouw Organisatie).
De werkgroep, bestaande uit Sippe Bron, Henk Roeles, Leo Claus, Henk Lugtenberg en Alfred van den Akker, onderzocht welke mogelijkheden er in Weststellingwerf waren om aan agrarisch natuurbeheer te doen.
Dit bleek heel beperkt te zijn. De meeste natuurgebieden zijn in eigendom bij natuurorganisaties als Staatsbosbeheer en het Fryske Gea.
In het ROM project werd in samenwerking met de gemeente het bermbeheerproject opgezet. De bermen langs de Vinkegavaartweg en de Molenburen in Vinkega-De Hoeve-Noordwolde worden sinds 1998 ecologisch beheerd door de aanliggende agrariërs.
Zie voor meer informatie onder bermbeheer.

Voor het weidevogelbeheer werd eind 2003 contact gezocht met de Vogelwachten, die bij de belangstellende boeren aan nazorg deden. Er is toen gekeken naar de haalbaarheid; hoeveel nesten vond men in de afgelopen jaren? En er is gevraagd of de Vogelwachten bereid waren hun medewerking te verlenen. Zonder Vogelwachten geen nestbescherming. Zonder nestbescherming geen vergoeding voor agrarisch weidevogelbeheer!
Daarna werden binnen een week alle gegevens van de agrariërs verzameld en werden, net op tijd, de aanvragen ingediend
.
Zie voor meer informatie onder weidevogels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particulier natuurbeheer

Om agrarisch natuurbeheer zo solide mogelijk te verankeren in onze gemeente is het bestuur momenteel bezig te onderzoeken of de Vereniging een rol kan spelen in particulier natuurbeheer.
Bij particulier natuurbeheer gaat het om gronden die de bestemming natuur krijgen danwel hebben gekregen. Hiervan is in Weststellingwerf momenteel sprake in de EHS- gebieden van Beekdal Linde. De natuurdoelstellingen die daar gehaald moeten worden zijn vastgesteld. Maar de meeste gronden zijn nog in eigendom bij agrariërs en worden door hen nog agrarisch beheerd. In sommige situaties kan particulier natuurbeheer een goed alternatief zijn voor het verkopen van (delen van) kavels aan natuurbeherende instanties.

De vraag is of de Vereniging:
1) een voorlichtende rol op zich gaat nemen
2) zelf uitvoerende werkzaamheden gaat verrichten voor andere organisaties
3) zelf een nieuwe natuurbeherende instantie gaat worden.

Het bestuur heeft een oriënterend bezoek gebracht aan de ANOG in Groningen; een Agrarische Natuurvereniging die middels een stichting zelf landbouwgrond gekocht heeft om die zelf om te zetten naar natuur.
Ook heeft het bestuur een brief naar de Provincie gestuurd om te informeren welke rol de Provincie ziet voor onze Vereniging op het gebied van particulier natuurbeheer.

Agrariërs die hierover een mening hebben of hiervoor belangstelling hebben kunnen zich melden bij het bestuur (Afke Kester tel.: 433252).

 

k