Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5
Archief 2011

 

De SNL kaart van 2011:
Hieronder de kaarten met het SNL beheer van het seizoen 2011:

Veenpolder
of Ontginning/Nijelamer/Sonnega/Oldetrijne

Foto's van de EXCURSIE op 31 augustus j.l. naar de eendenkooi.
Let op: de link stuurt u naar een ander website: Mijnalbum.nl. Daar kunt u de foto's bekijken zonder in te loggen of wat dan ook. Wilt u een bepaalde foto ontvangen mail dan even naar Afke Kester.

Fietsvierdaagse op 7 juli 2011 bij de kaasboerderij van Van der Gun in Oldeberkoop.

Pieter Stuyvesantkuiertocht op 4 juni 2011.

 

 

 

 

 

 

 

Fietsvierdaagse op 7 juli 2011 bij de kaasboerderij van Van der Gun in Oldeberkoop. Omdat Oldeberkoop in Ooststellingwerf ligt, het gebied van de agrarische natuurvereniging de Gagelvenne, stonden we er samen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Kuiertocht langs weidevogelgebied Oldetrijne

De route van de Pieter Stuyvesantkuiertocht op 4 juni 2011 voerde de wandelaars ook langs het weidevogelgebied van Oldetrijne. In dit gebied geven acht agrariërs rust, voedsel en bescherming aan de weidevogels. En met succes. Want werden er in 2004 5 grutto's waargenomen, in 2010 broeden er 22 grutto's! De totale hoeveelheid vogels nam in die jaren toe van 196 naar 205. Een opvallend resultaat in deze tijd waarin de aantallen weidevogels afnemen.
Omdat de vogels zich tijdens de tocht niet laten zien aan de wandelaars had Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf grote posters van de vier hoofdsoorten: grutto, kievit, scholekster en tureluur laten maken zodat iedereen toch kon genieten van de vogels.
De foto's zijn gemaakt door Adri de Groot van vogeldagboek.nl. De frames van de posters zijn gesponsord en op maat gemaakt door Mechanisatiebedrijf Lugtenberg uit Vinkega.

Foto's: