Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

ARCHIEF 2017

 

PERSBERICHT
TROTS OP DE BOEREN IN WESTSTELLINGWERF

De Dierenkliniek Wolvega is dit voorjaar begonnen om kaas en ijs te verkopen van boeren uit de regio. Dit vooral om het algemene publiek te laten zien dat de boeren in Weststellingwerf een top product produceren met liefde voor dieren, natuur en de omgeving.
Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf in samenwerking met o.a. LTO en andere partners, heeft 3 jaar geleden het initiatief genomen om via de app van IZI travel een multimedia fietstocht te maken met hetzelfde doel. De boeren in Weststellingwerf leveren een topprestatie niet alleen op gebied van de productie, maar ook op gebied van natuur, energieneutraal produceren, antibiotica reductie en dierenwelzijn, maar laten dat te weinig zien. Via de app van IZI.travel kan iedereen het verhaal van deze topprestaties luisteren en zien, sinds de start in 2015 is daar al meer dan 10.000 keer gebruik van gemaakt.
De Dierenkliniek en Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf hebben besloten om te gaan samenwerken.
Op dinsdag 20 juni zal de eerste gezamenlijke route worden gepresenteerd en worden gefietst door de Rotary Club Wolvega.
Om 19.00 uur zal de aftrap plaatsvinden bij de Dierenkliniek in Wolvega, hier zal kort even aandacht gegeven worden aan dit heugelijke feit en dan zal de Rotary Club de eerste gezamenlijke route gaan fietsen.

De app van IZI TRAVEL, die iedereen gratis op de telefoon kan downloaden, maakt het mogelijk om gedurende de fietstocht allerlei extra informatie te geven via foto's, filmpjes, tekst en audio.
Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf LTO Noord, Dierenkliniek Wolvega en Dorpsbelang Sonnega - Oldetrijne hebben er een mooie tocht van gemaakt met een afwisseling van cultuur, natuur en landbouw.
Om u een indruk te geven van de multimedia tocht, hierbij een paar linkjes.
https://www.izi.travel/nl/browse/b0d78541-2aeb-453b-85ea-37bda8bd1777/nl
https://www.izi.travel/nl/b342-lindevallei/nl#41c47161-9896-4c95-ac92-ac27dbcf5eeb
https://www.izi.travel/nl/b342-lindevallei/nl#50661f37-6159-4c8c-b08e-56b2abb7c30b

 

BELANGSTELLING ECOLOGISCH BERMBEHEER OPGEVEN EN KANSRIJKE BERMEN AANMELDEN

Zoals u weet houdt onze vereniging zich al jaren bezig met ecologisch berm- en slootbeheer.
Het voorkomt dat onkruid overwaait naar uw perceel, het oogt veel netter, is veiliger en bevordert waardevolle, bloemrijke vegetatie.
De werkwijze is simpel: het bermgras moet niet alleen gemaaid maar ook afgevoerd worden. Er wordt meestal twee keer per jaar maar soms één keer per jaar gemaaid. De maaifrequentie wordt in onderling overleg bepaald.
Bij het maaien kennen we twee werkwijzen: er is één agrariër die de hele berm maait of elke aanliggende agrariër maait zijn ‘eigen’ berm. Soms wordt het werk ook wel gedaan door een voormalig boer of hobbyboer.
Het sloten besteden wij als vereniging uit aan een plaatselijke loonwerker. Bij het sloten is het van belang om het slootsel redelijk snel af te voeren. In voorkomende gevallen is het mogelijk dat de loonwerker beide kanten van de sloot direct mee neemt waardoor op kosten bespaard kan worden.
Het tarief dat door de gemeente wordt betaald is gelijk aan het loonwerkers tarief.
Dit jaar moet het contract met de gemeente verlengd worden en in het overleg werd gevraagd of we eventueel méér bermen ecologisch willen onderhouden.
Dus, onze vraag aan u is:
Zijn er in uw omgeving mooie bermen, zonder bomen, die door een agrariër gemaaid zouden kunnen worden? Zou u zelf mee willen werken en een berm of een deel van een berm willen onderhouden? Kent u een enthousiaste (hobby) boer die dit werk mogelijk op zich zou willen nemen?
Uw reactie is volkomen vrijblijvend!
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Johan Baas ( johan.baas@online.nl / 0561-614584)

 

OPGEVEN CURSUS BODEMBEHEER
Als landbouw hebben we belang bij een goede en gezonde bodem. De bodemconditie staat echter sterk onder druk. Denk aan achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid,aanscherping in de mestwetgeving, vaker voorkomen van extreme buien en de discussie over het verhogen van slootpeilen op veengronden (veenweidevisie).
Dit voorjaar hebben Polderbelangen Groote Veenpolder en Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf het idee opgepakt om onder leiding van Everhard van Essen, werkzaam bij Aequator Groen & Ruimte, één of meer studiegroepen op te richten. Via deze studiegroep(en) krijgen de deelnemers meer inzicht in de conditie van de bodem, hoe deze te verbeteren is en wat aangepakt kan worden rond bodem en water.
Inmiddels is bekend dat het projectgeld rond is en er voldoende belangstelling is om binnenkort daadwerkelijk van start te gaan.
Bij deze willen we de leden die zich nog niet hebben opgegeven alsnog de mogelijkheid geven om dit te doen. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Nico van der Weerd (06-20003851).

Om de nesten heen ploegen
Twee prachtige foto's van Maatschap de Vries uit Nijeholtwolde
(Klik voor vergroting)

 

Presentaties

Hieronder vindt u de presentaties van Johan Wesselink en Peter de Vries over faunaschade (ganzen en dassen) die zijn gehouden op de jaarvergadering van 21 maart 2017.
BIJ12/Faunafonds
(met telefoonnummer van consulent voor het geval u hulp nodig hebt)
FBE

Handleidingen (ontvangen van Collectief Ganzenbeheer Fryslân):
Melden Ganzenschade
Aanvragen tegemoetkoming schade

Let op: u blijft natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het melden en aanvragen van schade.

Er is ontheffing verleend voor het bejagen van de vos met een lichtbak in deze gebieden.

Resultaten van seizoen 2016 leest u in het weidevogelrapport.

Ecologisch bermbeheer:
In 2015 hebben Henk Jager en Philip Zeinstra opnieuw onderzoek verricht naar de vegetatie in de, door Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf, ecologisch beheerde bermen. Lees hier de resultaten.

Resultaten van het weidevogelbeheer vindt u onder Weidevogels.