Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

Scholenproject                                          Gewassentuin

 

Persbericht 12 augustus 2007; Opening wandelpad
Persbericht 25 april 2007 in de Stellingwerf:
Foto's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandelpad door maïs geopend

Op het voormalige AZC-terrein in Wolvega is in de maïs, een voor iedereen vrij toegankelijk, wandelpad aangelegd. Samen met het AOC Terra in Wolvega en Meppel heeft Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf een gedeelte van dit terrein gehuurd van de gemeente en er maïs gezaaid. Vanwege de langgerektheid van het perceel was het niet mogelijk een maïsdoolhof aan te leggen maar een wandeling door de hoge mais is ook zonder te dwalen een hele ervaring.
Samen met de scholen is ook een gewassentuin aangelegd aan Om den Noort in Wolvega. De bedoeling hiervan is burgers kennis te laten maken met enkele gewassen die belangrijk zijn voor de landbouw. Zo staan er onder andere verschillende graansoorten die voor brood of bier zorgen; koolzaad, tegenwoordig veel gebruikt voor bio-diesel en vlas, voor o.a. kleding. Dit gedeelte van het project is echter als mislukt te beschouwen; met name vanwege de slechte weersomstandigheden heeft er geen gewasbescherming plaats kunnen vinden. Het onkruid groeit juist op deze voorheen braakliggende (niet voor landbouwdoeleinden gebruikte) grond overdadig.
De gewassen (o.a. zonnebloemen) die nu nog op het weiland tussen al de onkruiden staan mogen in beperkte mate vrij geplukt worden. Natuurlijk houdt u daarbij rekening met anderen en betreedt u het terrein op eigen risico. U bereikt het wandelpad via de rotonde (richting Sonnega). En het weiland vanaf diezelfde rotonde bij het AZC terrein, richting Om den Noort, na de bebouwing linksaf de parallelweg op.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Landbouw te kijk langs rondweg Wolvega

Jeugd AOC Terra plant hennep en tarwe langs Om den Noort

Leerlingen van de examenklas loonwerk van AOC Terra MBO zijn aan het werk op de gemeentelijke gronden langs de rondweg van Wolvega. De gronden worden zaaiklaar gemaakt voor een tiental gewassen: gerst, koolzaad, haver, tarwe, vlas, brandnetels, zonnebloemen, hennep, spelt en erwten. Als alles meezit worden de gronden op 26 april ingezaaid. Rondom en tussen de gewassen komen graspaden, zodat de inwoners van Wolvega en omstreken kunnen genieten van wat er gaat groeien en bloeien. Bij de gewassen worden voorlichtingsborden geplaatst die duidelijk maken wat de betekenis van de gewassen is. Tegelijkertijd wordt zo duidelijk wat de landbouw voor ons allemaal betekent: bron van voedsel, energie, grondstoffen, natuur en recreatie.

De gewassentuin is een idee van de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf (ANW). De Gemeente Weststellingwerf en AOC Terra zijn gevraagd mee te werken om de tuin te realiseren.
ANW is actief op het gebied van berm- en slootbeheer, weidevogelbeheer, ganzengedoogbeleid, particulier natuurbeheer en recreatie. ANW is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project. De gemeente gaf toestemming voor het tijdelijk huren van de grond, leerlingen loonwerk van AOC Terra MBO Meppel zorgen voor de aanleg, de groeibegeleiding en de oogst en leerlingen van AOC Terra VMBO Wolvega helpen mee bij de verzorging van de gewassen en gaan in het najaar aan de slag met de verwerking van de geoogste gewassen.

Een belangrijke rol spelen de leerlingen van de examenklas loonwerk van het MBO Meppel; Edwin Timmerman, Koen Mistrate Haarhuis en Marco de Gorter. De gewassentuin is hun afstudeeropdracht. De leerlingen hebben de uit te voeren werkzaamheden zoveel mogelijk zelfstandig geregeld. Op de jaarvergadering van ANW, donderdag 19 april jl. in Wolvega, presenteerden zij hun werk. Ze hebben een grondonderzoek en bemestingsadvies geregeld, zijn op zoek gegaan naar een sponsor voor het zaaigoed en hebben gezorgd voor de aanwezigheid van de machines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Klik op de foto's om ze te vergroten.
19 april 2007:


 

 

 

10 mei 2007
De eerste gewassen zijn al opgekomen. De rest wordt nu ingezaaid.

 

Terug naar Startpagina: