Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

ARCHIEF 2014

Foto's kunt u vergroten door erop te klikken.

 

Overeenkomst Groen Blauwe diensten 18 september 2014:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ondertekening vond plaats op de brug voor het bedrijf van Mts Van der Weerd in Scherpenzeel.
V.l.n.r. Wilco de Jong (voorzitter ELAN) Aaltje Rispens, (DB Wetterskip) Oane Buwalda (WS Gebiedsbeheerder) en Nico van der Weerd (voorzitter Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf). Achter in de kraan: Fokke Bron (Loonbedrijf)

Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf gaat voor Wetterskip Fryslân het zomer- en najaarsonderhoud aan de hoofdwatergangen in de Groote Veenpolder uitvoeren.
Beide partijen ondertekenden daartoe donderdag 18 september een overeenkomst. Deze overeenkomst is de eerste groen blauwe overeenkomst van het Wetterskip in Friesland. Voorlopig gaat het om een proef van twee jaar. Wetterskip Fryslân betaalt de ANW een vergoeding voor de werkzaamheden.
De proef is onderdeel van het programma Groen Blauwe diensten. Hierbij realiseren particulieren of organisaties waterschapdoelen tegen een financiële of andere vorm van vergoeding. Bijvoorbeeld het onderhoud van watergangen, het ruimte bieden aan waterberging of het aanleggen en onderhouden van natuurvriendelijke oevers.
"We willen doelen en wensen van het waterschap en van lokale organisaties en grondeigenaren weer dichter bij elkaar brengen", aldus Aaltje Rispens, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. "Door het onderhoud aan lokale organisaties of grondeigenaren over te laten, kunnen zij dit beter inpassen in de bedrijfsvoering. Dat is prettiger voor de grondeigenaren. En als zij vervolgens de watergang goed en tijdig onderhouden, zijn wij ook tevreden."


 

 

 

 

 

 

 

 

 V.l.n.r.: Trienke Elshof (LTO Noord afd Weststellingwerf), Berry Schuten (WS, Beleidsmedewerker planvorming), Karin Witteveen (ANW), Bouke Witteveen (Polderbelangen), Arjen Meuleman (Polderbelangen), Sito Spijksma (Gemeente W'werf beleidsmedewerker), Rinus van der Zijl (voorzitter ANV Tjongervallei), Alfred van den Akker (ANW), Berend Bos (Bestuur ELAN), Aaltje Rispens (DB Wetterskip), Nico van der Weerd (ANW),Foppe Hemminga (ANV 't Lege Midden), Gerard van Klaveren (Burgemeester W'werf), Wilco de Jong (voorzitter ELAN), Johan Baas (ANW), Oane Buwalda (WSGebiedsbeheerder), René Vree Egbers (Steunpuntcoördinator ELAN)

 

 

Verslag van de jubileumbijeenkomst op 24 april 2014:
(tekst en foto's van Lenus van der Broek)


Links: Henk Roeles overhandigt het rapport aan gedeputeerde Johannes Kramer.
Rechts (voorgrond): Henk Roeles, Johannes Kramer en Henk Jager.


Wolvega – Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf werd op donderdagavond een excursie georganiseerd. Voor deze gelegenheid was ook gedeputeerde van Fryslân, Johannes Kramer uitgenodigd.
Henk Jager, werkzaam bij It Fryske Gea gaf een toelichting op het project ecologisch bermbeheer door enkele boeren. Het gezelschap bekeek de berm langs de Vinkegavaartweg in Oldeholtpade. Het gaat om totaal 61 km bermen in de gemeente. Henk Roeles bood gedeputeerde Kramer een rapport over dit project in Weststellingwerf aan.
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de weidevogelplasdras van Alfred van den Akker aan de Kerkhofslaan in Oldetrijne. Daar wordt water op het (natuur)-weiland gepompt om bij droogte de weidevogels de kans te geven om voedsel uit het drassig weiland te eten. In deze omgeving zitten meer weidevogels te broeden. Deze pomp is destijds geschonken door de provincie aan Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf. Tot slot werd een bezoek gebracht aan het melkveebedrijf van de familie Van der Weerd aan de Gracht in Scherpenzeel. Nico van der Weerd is tevens voorzitter van deze organisatie. Dit bedrijf organiseerde deze dag een Open Dag. Na enkele toespraken konden de aanwezigen het bedrijf en de nieuwe stal bezichtigen.

Het verslag van Henk Jager over het ecologisch bermbeheer in het Stellingwarfs.

 

 

De plasdras en de pomp bij Alfred van den Akker

 

 

Kaarten SNL weidevogelbeheer seizoen 2014:
Het uitrijden van ruige mest moet bij Afke gemeld worden (binnen 14 dagen na uitrijden!) zodat zij het in kan voeren in de Toolkit.

Ontginning (noord west)
Ontginning (zuid west)
Ontginning en Parel (noord oost)
Ontginning (zuid oost)

Nijelamer (west)
Nijelamer (oost)
Sonnega
Oldetrijne Noord (noord)
Oldetrijne Noord en Oldetrijne rond PS weg
Oldetrijne
Langelille
Gracht
Lindedijk

 

Prijsvragen

De prijsvraag tijdens de Fietsvierdaagse op 4 juli 2014 ging over planten. We gaven enkele Stellingwerver namen en men moest de juiste naam bij het juiste nummer zetten. De prijsvraag werd gewonnen door: G Meijer

Op 20 september 2014 hielden we dezelfde prijsvraag maar dan met minder foto's tijden het Lindefestival. De prijswinnaar was toen: Gerard Blaauwhof.

Ook tijdens de Bedrijvenbeurs 'Vinkega Onderneemt' in Vinkega op 7 september 2014 hielden we dezelfde prijsvraag. De prijswinnaar was toen T Vogelsang.

Fietsvierdaagse 4 juli 2012

Kent u deze planten? Klik hier voor de kaart met de afbeeldingen.

Pispot -----------Haagwinde
Tietelrozen -------Narcis
Trekkeblad ------Grote weegbree
Varkenbloeme--- Gele lis
Zoerstange -------Veldzuring
Zwelverbloeme--- Zwanebloem
Zoegepappe ------Kamperfoelie
Doereboolte ------Lisdodde
Peerdestatten -----Kattenstaart
Kattestat ---------Wilgenroosje


De vraag was:
Kent u deze planten?

Welke Stellingwerver naam hoort bij welk nummer?
Doereboolte
Pispot
Varkenbloeme
Zoegepappe
Zoerstange
Zwelverbloeme

Uw naam:___________________________________________________________

Adres:______________________________________________________________

Postcode en woonplaats:______________________________________________

 

In april 2014 hebben we een nieuwe folder laten maken over onze vereniging.