Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

ARCHIEF 2015

Foto's kunt u vergroten door erop te klikken.

ELAN start inschrijving landschapsbeheer.
D
e afgelopen maand heeft ELAN, de samenwerkende agrarische natuurverenigingen in zuidoost Friesland, in alle gemeenten voorlichting gegeven over de verandering die per 1-1-2016 plaats gaan vinden in het agrarische natuurbeheer.
Op dinsdag 10 maart 2015 worden in De Skâns te Gorredijk de mogelijkheden voor landschapsbeheer nader toegelicht. Er wordt informatie gegeven over de af te sluiten pakketten; aan welke eisen men als beheerder moet voldoen en wat de vergoeding voor de werkzaamheden zal worden. Op deze avond kan men zich, als eerste stap voor de definitieve inschrijving, aanmelden voor de benodigde voorintekening. De avond start om 20.00 uur. Meer informatie vindt u op www.elan-zofriesland.nl.

NB. Het betreft hier alleen landschapselementen als boswallen, poelen, enzovoorts. De inschrijving voor weidevogels vindt op een ander moment plaats.

KAARTEN SNL WEIDEVOGELBEHEER seizoen 2015
Hieronder vindt u de kaarten met daarop het beheer zoals dat is ingetekend in de Toolkit voor seizoen 2015. De stippen zijn de nest- en broedpaargegevens van 2014.

Ontginning
Oldetrijne
Parel
Oldetrijne Noord
Langelille
Gracht
Lindedijk
Sonnega
Nijelamer

 

Prijsvraag Fietsvierdaagse 30 juni 2015 bij Melkveebedrijf Van der Weerd


Vraag 1
Op dit bedrijf doet men mee aan weidevogelbescherming. Welke vogel hoort niet in het rijtje weidevogels thuis?
A) Kievit
B) Graspieper
C) Veldleeuwerik
D) Reiger


Vraag 2
Meedoen aan het weidevogelbeheer betekent dat de boer bepaalde maatregelen moet nemen op zijn land. De boer kan hiervoor kiezen uit verschillende pakketten met elk verschillende maatregelen.
Van der Weerd heeft een perceel land waarop het pakket: Kruidenrijk grasland ligt. Wat is het belangrijkste doel van dit pakket voor de weidevogels?
A) Kieviten houden van bloemen.
B) Kruiden zijn gezond voor Scholeksters.
C) Bloemen trekken insecten aan en dat is voedsel voor de Grutto.
D) Kruidenrijk grasland wordt bijna niet bemest en de Tureluur houdt niet van mest.


Vraag 3
Naast het pakket Kruidenrijk grasland heeft dit bedrijf ook het pakket Legselbeheer. Een voorwaarde is dat men weet waar de nesten liggen. Welke methode mag je daarvoor gebruiken? (meerdere antwoorden mogelijk)
A) Men zet stokken in de buurt van het nest.
B) Men gebruikt GPS op de telefoon.
C) Men vraagt de nazorger van de Vogelwacht.
D) Men geeft de nesten aan met een stip op de kaart.


Vraag 4
Dit bedrijf beschikt over een stippenkaart. Waar zal die waarschijnlijk liggen?
A) In huis, want dan ligt hij onder handbereik.
B) In de kantine, want dan kan iedereen hem invullen en inzien.
C) In de tractor, want dan rijdt je niet over de nesten heen.
D) In de broekzak, want dan heb je hem altijd bij je.


Vraag 5
Op het bedrijf nestelen ook Boerenzwaluwen. Waarom zijn boeren wel blij met Boerenzwaluwen?
A) Ze eten luizen en teken van de koeien en dat houdt de koeien rustig.
B) Ze eten met hun jongen minstens 1000 spinnen en houden dus de stal schoon.
C) Ze eten onverteerde deeltjes uit de mest en houden dus de vloer schoon.
D) Ze eten met hun jongen minstens 6000 insecten en houden dus de stal
vliegenvrij.

 

 

 

Inmiddels zijn de fietsroutes (te vinden onder Weidevogels) digitaal gemaakt. Via de app van IZI TRAVEL.
Lees hieronder het bericht over de Kick-off:

Kick-off van Boer'n toer app.

Vrijdag 28 augustus 2015 wordt in het dorpscentrum van Oldetrijne aan de Kerkhofslaan 4, de fietsroute van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf in een modern jasje gepresenteerd. Via de app van IZI TRAVEL is het mogelijk om informatie in de vorm van teksten, geluid en film te laten zien terwijl men de route fietst. De deelnemer hoeft slechts de app te downloaden op de mobiele telefoon.... en natuurlijk te zorgen dat de telefoonbatterij vol is.
Al fietsend krijgt men informatie over de plaats waar men fiets. Voor de agrarische sector is dit een uniek platform om aan burgers te laten zien wat er allemaal speelt op de boerderijen. Aangezien agriërs midden in de samenleving staan en een wezenlijk onderdeel vormen van het gebied waar ze wonen is er ook volop informatie te vinden over historie, kunst en cultuur.
Samen met LTO Noord, afdeling Weststellingwerf en Dorpsbelang Sonnega Oldetrijne heeft projectleider René Kremers de onderwerpen uitgezocht. Naast financiele ondersteuning van de Rabobank voor ondermeer het camerawerk, hebben veel dorpsgenoten meegewerkt aan de totstandkoming van deze bijzondere route.

De kick-off start om 13.30 uur met een welkom door de voorzitter van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf, Nico van der Weerd. Om 13.50 uur introductie door Sippy Tigchelaar, gevolgd door een korte video en introductie door Alex Toursky, van IZI TRAVEL. Om 14.10 vindt er een forumdiscussie plaats o.l.v. Sippy Tigchelaar. Deelnemers zijn:
1. Jan Huitema, EU parlement
2. Rients Schuddebeurs, Rabobank
3. Frans Kloosterman, Wethouder Weststellingwerf
4. Marc Jansen, Centraal Bureau Levensmiddelen
5. Trienke Elshof, LTO Noord afd. Weststellingwerf
6. Wico de Jong, ELAN
7. Roel Vriesema, Staatsbosbeheer
Tussen 15.00 uur en 16.15 uur wordt een klein gedeelte van de route gefietst waarna de bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

U vindt de app op: http://izi.travel/nl/eec7-fietsroute-scherpenzeel-munnekeburen-sonnega-oldetrijne/nl