Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

Archief 2010

Foto's kunt u vergroten door erop te klikken.

Lindefestival op 18 september in Wolvega:
Ondanks wat regen hebben heel veel mensen onze kraam bezocht en meegedaan aan onze prijsvraag waarbij men aan de hand van foto's vijf vogels, hun kuikens en vijf planten moest raden; we moesten extra antwoordformulieren laten maken.
Fietstocht bij de familie Van der Linde op 22 augustus, tijdens het vijf-jaarlijkse dorpsfeest van de Groote Veenpolder. In de Westhoek weet nu iedereen dat er een Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf is en waar wij ons mee bezig houden.
Interview ELAN 12 juli.
Fietsvierdaagse op 8 juli 2010: open dag bij de familie Rankenberg in Oldeholtwolde:
Provinciale jeugdvogeldag georganiseerd door de Vogelwacht van Oldeholtpade op 5 juni bij de familie Poelsema in Oldeholtpade.
Excursie schooljeugd: op 29 april 2010 met de groepen 7 en 8 van de Wethouder A. Heidaschool te Munnekeburen
.

 

 

 


 

In de klas.

De nazorgers op een rij.

Het stokje aan de kant in de greppel en dan op zo'n 10 meter daar vandaan zoeken naar het nest.

Pieter Sloot. Rechts heeft Marcel Kluitenberg de 'Weidevogelgids', die alle kinderen hebben gekregen van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf, in zijn handen..

Gevonden! Bebroede kievitseieren netjes met de punt naar binnen. Gele Kwikstaart op een paaltje.

 

 

Een leeg nest, met een schilfertje. Uitgekomen? Aan de overkant van de Scheene liep een ander groepje.

Nazorger Jan Punter wijst op de begroeing langs de Scheene : een ideale plaats voor bijvoorbeeld kraaien en buizerds die graag een eitje lusten.

Een nest van de scholekster. Je kunt aan de sporen heel goed zien hoe de boer om het nest heen heeft gereden bij het doorzaaien van dit perceel.

De scholekster liep voor ons weg van het nest. De scholekster eieren liggen kriskras in het nest.

In de buurt van het nest lag een 'vals' nest: een nest dat nooit is afgemaakt.

In de verte zagen we de al bijna geheel gerestaureerde molen De Rietvink, met daarnaast de speciale woonboot. Op de rechterfoto het bordje van de Ganzenvereniging op de hekkepaal: het is hier een ganzenfoerageergebied!

En we zagen meerdere eenden.

Terug op de parkeerplaats bij school.

Eén van de nazorgers heeft de stokken maar opgeruimd: de nesten waren inmiddels uitgekomen.

De nazorgers praten nog even na over wat ze in het veld gezien hebben en vooral over het enthousiasme van de kinderen. Eén van de nazorgers was ziek, één had deze ochtend speciaal vrij genomen van zijn werk...........men wil deze excursie niet missen: het enthousiasme motiveert enorm!

Juf Judith was ook mee. Hiernaast een foto grapje met Pieter en Marcel.

Mooi hé, de molen.

 

Een andere groep zag een kievitskuikentje. Op de foto gezet door Frens van Dijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview over ELAN op 12 juli 2010, door Tineke van der Weg, communicatiemedewerkster van de Provincie Fryslân:

Links Sippe Bron, voorzitter ELAN; in het midden Jan van de Lageweg, van De Alde Delte uit Opsterland. Het interview.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietsvierdaagse 8 juli 2010: Warm!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdvogelwachtdag in Oldeholtpade: De jeugd liep in kleine groepjes een route door de natuur met onderweg allemaal proefjes en opdrachten. Bij het start- en verzamelpunt stonden wij samen met nog veel meer stands van allemaal natuurorganisaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietstocht in de Westhoek 2010:

Niet te zien omdat de foto vóór de tijd is genomen maar het was beregezellig....Iedereen nam alle tijd om de boerderij en onze stand te bekijken. De vragen die men in deze (fiets)puzzeltocht moest beantwoorden vielen nog niet mee....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindefestival 2010:

 

Sippe en onze stagiaire Jitciea geven uitleg. Aparte kramen maar wel samen met LTO Noord Weststellingwerf.

Johan poseert even op een rustig moment. Tja, welke vogel is dat?