Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

Archief 2007


Excursie berm Vinkegavaartweg 6 oktober 2007
Excursie Nij Bosma Zathe 22 mei 2007
Excursie jeugd Oldetrijne op 10 mei 2007 met Vogelwacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteraad op bezoek bij bermproject.

Zaterdag, 6 oktober 2007, hield Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf een excursie naar de bermen aan de Vinkegavaartweg in De Hoeve. Deze bermen worden door agrariërs ecologisch beheert waarbij de bermen twee keer volledig worden gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Dit beheer is begonnen als een project van het ROM Zuidoost Friesland. Nu het ROM-project is afgelopen wou de vereniging graag het resultaat laten zien. Eind dit jaar stopt de subsidie en daarna zal dit werk volledig betaald moeten worden door de gemeente. De cijfers daarvan komen later aan de orde. Maar de voordelen die dit beheer oplevert werden alvast, tijdens een presentatie bij de familie Olyslager op de boerderij en tijdens een wandeling in de stralende herfstzon, getoond. De voorlopige eindrapportage is te vinden onder de kop bermbeheer.

Foto's kunt u vergroten door erop te klikken.


V.l.n.r.raadsleden Jan Menger, Ton Mulder en Henk Roeles voorzitter ANV V.l.n.r raadsleden Klaas van der Kooij, Sippe Bron, Antje van Dijk
..........................................................................................................achterste rij Aleida Kroon, Jan Nijenhuis en Johan Baas van ANV

Jan Menger, Ton Mulder, Henk Roeles, Fieneke van Eijk, Jan Nijenhuis en Jacob de Wolff V.l.n.r. Jan Menger, Klaas van der Kooij en Antje van Dijk.

Naast Henk Roeles, Aleida Kroon (ANV), Koen Olyslager (gastbedrijf), Johan Baas(ANV), Jan Nijenhuis (ANV) en raadsleden Jacob de Wolff en Bob Harder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's van de excursie naar Nij Bosma Zathe op 22 mei 2007:
U kunt ze vergroten door er op te klikken

Eerst uitleg over het bedrijf en het werk voor weidevogels. Daarna door de stal naar buiten.

Op Nij Bosma Zathe heeft men de vluchtheuvels standaard langs de slootranden gelegd. Dit
bevalt veel beter dan verspreid en wisselend over het perceel aanleggen.


Welke vogel zit op de paal? (graag reactie via contact)Telkens blijkt het belang van water en maaien in gedeelten: mozaïekbeheer, voor weidevogels.

Op de rechtse foto een proef om als melkveehouders in de gaten te houden; een greppel
die is aangelegd voor het zuiveren van het erfafvalwater.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 10 mei 2007 organiseerde Vogelwacht Wolvega e.o. in samenwerking met onze Vereniging een excursie voor de schooljeugd van Oldetrijne. 's Middags mochten 19 kinderen van O.B.S De Lantscheene, onder leiding van ervaren nazorgers, het veld in om nesten van weidevogels te zoeken. In de klas krijgen zij nog voorlichting over weidevogels, en het werk van de nazorgers.

De eerste foto's zijn in de klas genomen. Daarna ging het groepje o.l.v. de heer Seinstra naar een perceel net ingezaaid maïsland van de heer A. van den Akker. Daar vonden we eerst kievitseieren en daarna eieren van de scholekster. Op een van de laatste foto's staat een leeg nest. Let ook op de foto waar je aan de bandensporen kunt zien dat de tractor om het nest heen reed!

Foto's kun je vergroten door er op te klikken.