Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

Archief 2008

Foto's kunt u vergroten door erop te klikken.

Dag van het Platteland. op 6 september 2008
Excursie schooljeugd De Baggelaar te Munnekeburen op 16 mei 2008

Excursie 15 april 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Dag van het Platteland op 6 september 2008 bij de Welkoop te Wolvega.
Op de foto's oogt het rustig maar, behalve rond het middaguur, hebben we de hele dag kunnen praten. 's Morgens was het bestuur zelfs met vier personen aanwezig!
Er zijn ongeveer 400 kleurplaten en 150 fietsroutes uitgedeeld.

Mensen hebben de meeste interesse in de weidevogels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder de foto's van de excursie naar het bedrijf van de familie Kruis te Heeg op 15 april 2008.
Dit bedrijf ligt in de Pinepolder waar net een Oevers en Kaden project van Wetterskip Fryslân is voltooid. Het is een natuurreservaat met beheersbepalingen. Hier wordt op biologische wijze gewerkt op ca. 100 hectare Staatsbosgrond waarop 130 koeien gehouden worden die 8 ton melk leveren.

Het bedrijf maakt deel uit van het weidevogelcollectief Idzagahuizen. Volgens eigen inzichten wordt uitgebreid mozaïekbeheer toegepast. De bedrijfsvoering wordt aangepast aan de vogels. Hierdoor ontstaat veel variatie in het weidebeheer.

Tijdens het bezoek werd er uitleg gegeven over hun wijze van toepassing van weidevogelbeheer.
En we hebben het melkveebedrijf bezichtigd; eerst werd er gewerkt met potstal, later uitgebreid met ligboxenstal met drijfmestopslag. Sinds kort wordt het jongvee opgefokt op een aangekocht bedrijf in Bolsward.

Na of voor de gezamenlijke lunch volgden we een rondleiding in het Houtbouw-museum De Helling te Heeg. Hier gaat men terug naar de tijd toen schepen alleen nog van hout gemaakt werden. Met foto's, oude gebruiksvoorwerpen en een scala aan schaalmodellen wordt de Friese scheepsbouw in beeld gebracht. Bovendien zijn er échte Friese schepen te bezichtigen. Op dit moment wordt er een palingaak op traditionele wijze nagebouwd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Er liggen kleine stukjes eierschaal in. Dus de eitjes zijn uitgekomen!" Als volleerde Vogelwachters konden Caroline Verhoef en Tine de Wolff, beide uit Spanga, aan het lege nest zien wat er was gebeurt. Vrijdagochtend kregen zij en hun medeleerlingen uit de oudste groepen van Christelijke Basisschool De Baggelaar te Munnekeburen praktijkles in weidevogelbescherming. Nadat Jan Punter en Harm Smid van Vogelwacht Wolvega enkele theorielessen over weidevogels op school hadden verzorgd gingen de kinderen nu het veld in.
Verdeeld in kleine groepjes en onder leiding van een ervaren nazorger werd gezocht naar nesten en jonge vogeltjes. "Al zul je die vast niet zien; laatst hoorde ik een vogeltje piepen en toen stond ik er maar een halve meter naast. Aan de alarmroepen van de ouders hoor je dat ze hun jongen waarschuwen. Die gaan plat liggen en verroeren zich niet meer", aldus Rommert Dijkstra uit Langelille.
Hij begeleidde Caroline en Tine door de weilanden tussen de Gracht en de Langelilleweg. Onderweg vertelde hij van alles over kieviten, scholeksters, hun gedrag, hun vijanden, wat boeren moeten doen voor weidevogels of juist niet, enzovoorts. Terwijl hij enthousiast vertelde konden de meisjes de voorbeelden om hen heen zien. Ze zagen luchtgevechten tussen kraaien en kieviten, een dode jonge kraai, lege nesten waarbij in de omgeving grote stukken eierschaal lagen en die dus waren leeggeroofd, kieviten die nog aan het broeden waren en daarom heel stil opvlogen maar ook kieviten die juist heel hard alarm riepen naar hun jongen.
Op een weiland waar Dijkstra vermoedde dat er nesten lagen vond Tine als eerste een kievitsnest met vier warme eieren erin. Maar met hun jonge ogen en opmerkzame blik, zagen de meisjes ook weer als eerste, de scholeksters en in de verte een haas.
Met behulp van het weidevogelboekje, dat beschikbaar was gesteld door Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf, konden de kinderen alle vogels en eieren opzoeken en herkennen.

Hieronder vindt u een uitgebreide foto-impressie van deze zeer geslaagde excursie.

Allemaal nazorgers in de klas en Sippe Bron van Agrarisch Natuurbeheer die een praatje hield.

Jan was jarig en had net op een ijsje getrakteerd.

Het eerste nest met kievitseieren.

Rommert Dijkstra, nazorger van Vogelwacht Wolvega e.o. en Caroline en Tine

                   foto - grapje: Caroline

Een leeg, maar ook kaal nest; waarschijnlijk van scholekster geweest.

Zoeken in het vogelboekje; gekregen van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf

Luchtgevecht                                               Dode jonge kraai

Een leeg nest met kleine stukjes eierschaal; een uitgekomen kievitsnest

foto - grapje: Tine

Grote stukken eierschaal: een leeggeroofd kievitsnest

                   Tine vindt een kievitsnest!

Bij deze pas gegraven slootkant kunnen kleine kuikentjes niet omhoog klimmen

Tine en Caroline zien in de verte een haas                en later scholeksters

Een heel bijzonder nest: 1 donker kievitsei en 2 lichter gekleurde en ook wat grotere kievitseieren

Rommert laat het verschil goed zien                 een wulp in de verte