Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

ARCHIEF 2016

 

De kaarten met daarop het SNL beheer voor 2016:
Het weidevogelbeheer in het ANLb 2016 vindt u op de website van ELAN.

Ontginning en Parel

Oldetrijne

Nijelamer

Sonnega

Langelille

Lindedijk

Gracht

 

Ecologisch bermbeheer:
In 2015 hebben Henk Jager en Philip Zeinstra opnieuw onderzoek verricht naar de vegetatie in de, door Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf, ecologisch beheerde bermen. Lees hier de resultaten.


Weidevogelevaluatierapport 2015
Op de evaluatieavond van 25 januari 2016 in 't Polderhuus te Munnekeburen is onder grote belangstelling het weidevogelevaluatierapport besproken.
U kunt het rapport met daarin alle tabellen hier lezen.

 

UITNODIGING SMART REGIO PROMOTIE op 17 juni 2016

Geachte heer, mevrouw,

Wilt u weten wat multimedia voor uw bedrijf en sector kan betekenen?
Wilt u weten wat een smart-regio kan betekenen voor de toeristische sector?
Hoe legt u aan een toevallige voorbijganger uit hoe uw agrarisch bedrijf werkt?
Wat maakt een verblijf in de regio extra aantrekkelijk?

Het antwoord op deze vragen wordt gepresenteerd op
vrijdag 17 juni 2016 bij Van der Valk Hotel Wolvega - Heerenveen,
Atalanta 10, 8472 CA Wolvega. Aanvangstijd 14.00 uur.

Aan het programma wordt invulling gegeven door izi.TRAVEL, Toeristisch Netwerk de Friese Wouden en de heer Klaas Kielstra, gedeputeerde van de provincie Fryslân met in zijn portefeuille Recreatie en Toerisme. In het panel zijn ook de heren Henk Matser, directeur en eigenaar van Van der Valk Hotel Wolvega - Heerenveen en mevrouw Annigje van den Berg namens Cultureel Hoofddorp De Hoeve vertegenwoordigd.

Naast antwoord op bovenstaande vragen en de visie van de Provincie zal ook een deel van de nieuwe digitale route gefietst worden met de Boer'ntoerapp Weststellingwerf. Wij verzoeken u daarom alvast de izi.TRAVEL app op uw smartphone te installeren en de verkorte route te downloaden. De route staat in de app onder de naam Van der Valk Lindevallei en is ook via de QR code te vinden. Heeft u een fiets en oordopjes dan vragen wij u deze mee te nemen. Er zijn een beperkt aantal fietsen en oordopjes beschikbaar voor degene die deze niet hebben of mee kunnen nemen. Vergeet niet uw telefoon op te laden.

Het programma is als volgt:

14.00 uur Inloop met koffie
14.15 uur Introductie door René Kremers, projectleider
14.20 uur Welkom door Nico van der Weerd, voorzitter van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weststellingwerf
14.25 uur Korte video
14.30 uur Presentatie door Bob Valckx, izi.TRAVEL, over ervaringen van andere regio's met het smart-regio concept
14.55 uur Presentatie door Anneke Lukkes, regio marketeer toerisme Friese Wouden over smart-regio Friese Wouden
15.10 uur Reactie van het panel bestaande uit Klaas Kielstra, Henk Matser, en Annigje van den Berg.
15.30 uur Fietsen verkorte versie Boer'ntoerapp Weststellingwerf
16.30 uur Afsluiting met hapje en drankje
17.00 uur Sluiting

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet strikt noodzakelijk maar in verband met de catering zouden we uw eventuele aan- of afmelding op R.Kremers@ploegint.nl wel op prijs stellen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met René Kremers: 06 537 207 48 of met Anneke Lukkes: 06 154 274 51.

PERSBERICHT
SMART REGIO FRIESLAND

(1,6 miljard Chinezen naar Friesland!)


'De Friese Wouden moeten zich beter profileren en het smart regio concept van izi.TRAVEL is hiervoor een prima initiatief'. Deze conclusie werd vrijdag bij Van der Valk in Wolvega unaniem getrokken door het forum dat aanwezig was bij de aftrap van een bijzondere fietstocht.

De app van izi.TRAVEL, die iedereen gratis op de telefoon kan downloaden, maakt het mogelijk om gedurende de fietstocht allerlei extra informatie te geven via foto's, filmpjes, tekst en audio. De Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weststellingwerf, LTO Noord en Cultureel Hoofddorp De Hoeve hebben er een mooie tocht van gemaakt met een afwisseling van cultuur, natuur en landbouw.

Met veel belangstelling werd geluisterd naar de presentaties van Bob Valkcx van izi.TRAVEL die vertelde over de ervaringen in andere steden en regio's en Anneke Lukkes die het smart regio concept concreet maakte voor de Friese Wouden. Na deze presentaties reageerden achtereenvolgens, Klaas Kiestra de gedeputeerde in Friesland voor recreatie en toerisme, Kim Lense van hotel restaurant Lunia en Annigje van den Berg van het Cultureel Hoofddorp.

Klaas Kielstra is zeer enthousiast over de mogelijkheden die het smart regio concept van izi.TRAVEL bieden voor de mooiste provincie van Nederland, namelijk Friesland. Belangrijk volgens hem is de mogelijkheid om verhalen in meerdere talen aan te bieden, o.a. in het Chinees. Hij kwam net terug uit China, een land met 1,6 miljard inwoners, het zou toch mooi zijn die naar Friesland te halen en via de izi.TRAVEL app het verhaal van Friesland te vertellen. Ook in het kader van de samenwerking met het NBTC om de 4 speerpunten van Friesland te promoten, namelijk de Waddenzee, afsluitdijk, landbouw en water is het smart regio concept van izi.TRAVEL heel nuttig. En dat de verhalen op izi.TRAVEL 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn spreekt Kielstra zeer aan.

Kim Linse van hotel restaurant Lunia gaf aan blij te zijn met dit initiatief. Zij hoopt dat er snel meerdere routes ontwikkeld worden en dan niet alleen voor de fietser, maar ook een auto route.

De Hoeve heeft het initiatief genomen om, in navolging van de verkiezing van Leeuwarden als Culturele hoofdstad van Europa in 2018, te gaan voor een ambitieus project namelijk het Cultureel Hoofddorp. De initiatiefnemers willen samen zorgen dat het dorp leefbaar blijft en de school open blijft. In feite willen ze het onmogelijke mogelijk maken en daar hebben ze een korte toelichting op gegeven. De Hoeve is blij dat deze multi media Fietsroute door hun dorp gaat en dat ze zo kunnen meeliften op de publiciteit, maar ook op hun beurt weer de route kunnen promoten door hun activiteiten. In feite precies wat het smart regio concept beoogd: samen de regio op de kaart zetten en samen meer toeristen en handel naar de regio halen.

Na de discussie haalden de aanwezigen hun telefoons tevoorschijn en startte men de app waarna, onder prima zomerse omstandigheden, een deel van de route werd gefietst. Tijdens deze fietsronde heeft Karst Berkenbosch nog een korte toelichting gegeven bij het monument van de kunstschilder Rinny Siemonsma. Op deze link kunt u de hele route bekijken https://izi.travel/nl/b342-lindevallei/nl


Prijsvraag Fietsvierdaagse

De winaar was mevrouw Capelle uit Wolvega

Prijsvraag
Omcirkel het FOUTE antwoord: (hier gekleurd Vraag 2 kent geen foute antwoorden)

1) Onze agrarische natuurvereniging houdt zich bezig met:
A: ecologisch bermbeheer, weidevogels en ganzen
B: ecologisch bermbeheer, sloten en weidevogels
C: ecologisch bermbeheer, landschapsbeheer en dassen
D: ecologisch bermbeheer, fietsroutes en composteren

2) Sinds vorig jaar zijn wij onderdeel van een groter Collectief: ELAN. De letters staan o.a. voor:
A: Ecologisch en Landschap
B: Economisch en Natuur
C: Ecologisch en Agrarisch
D: Economisch en Nederland

3) Waarom hebben wij (via de Appstore of Playstore) de IZI Travel app op onze telefoon gezet?
A: omdat het gratis is
B: omdat we dan veel meer komen te weten over de plaatsen waar we langs fietsen
C: omdat we dan thuis alvast kunt bekijken waar we langs fietsen.
D: omdat we graag ingewikkelde dingen doen

 

Prijsvraag Lindefestival

De winnares was J van der Broek uit Oldelamer

Agrarisch natuurbeheer houdt zich ook bezig met de bescherming van
bomen en boswallen.

Op de tafel enkele genummerde zaailingen/takjes van bomen. Plaats het juiste cijfer achter de naam.

Eik
Vlier
Berk
Lijsterbes
Hulst

Persbericht n.a.v. de evaluatieavond:

Kievitstand in 2015 opnieuw toegenomen

"Over de kieviten hoeven we ons geen zorgen te maken." Tijdens de evaluatie van het weidevogelbeheer in Weststellingwerf, maandag 25 januari in Munnekeburen, liet Afke Kester zien dat het aantal kievitsnesten is toegenomen.
Sinds 2004 wordt door Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf de stand van de weidevogels bijgehouden in de door hun leden beheerde gebieden. Als bestuurslid van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf vertelde Kester dat er een duidelijke tendens is aan te geven.
"Bij de start beschermden 36 agrariërs de weidevogels op 1390 hectare en toen telden we 350 kievitsnesten. Afgelopen jaar deden er 48 agrariërs mee, op 1460 hectare, en toen telden we totaal 890 nesten."
De cijfers geven slechts een tendens weer omdat er in de loop der jaren verschuivingen zijn geweest in de aantallen hectares en in de aantallen deelnemers. Het absolute topjaar voor de kieviten was 2011 toen er in de weidevogelgebieden van de vereniging 984 nesten werden geteld. Daarna kwam een dieptepunt in 2013 met slechts 709 nesten maar de laatste jaren zit er weer groei in het aantal kievitsnesten.

Een ontwikkeling die duidelijk zichtbaar is in de overzichten is de afname van de grutto. Ondanks aangelegde plasdrassen, waterpeil verhogingen en kruidenrijke graslanden zijn er slechts enkele plaatsen in Weststellingwerf waar deze vogel zich nog enigszins kan handhaven.
Deze vogels hebben meer bescherming nodig dan de agrariërs en de nazorgers kunnen bieden. Daarbij valt te denken aan het optimaliseren van de gebieden door het weghalen van bomen en begroeiing en het mogen bejagen van de predatoren.
"In zuidoost Friesland hebben we via het collectief ELAN een predatiebeheerplan ingediend bij de Provincie. Op basis daarvan hopen we dat de jagers meer mogelijkheden krijgen om de vos te bejagen. Maar in het plan staan ook andere maatregelen beschreven zoals het terugdringen van het enorme aantal verwilderde katten in het veld door sterilisatie en castratie van de huiskatten."

"Maar wat ons verrast en ons echt zorgen baart", aldus Kester, "is de enorme teruggang van de scholeksters. In 2011 telden we 163, het afgelopen jaar nog maar 67. En daarvoor hebben we geen oorzaken kunnen benoemen."

Na de evaluatie van de jaarcijfers hield Freddie de Vries uit Oldeholtpade een boeiende presentatie over de vogels in Weststellingwerf. Daarbij werden de aanwezige agrariërs op een vriendelijke maar niet mis te verstane manier aangesproken op hun soms verkeerde werkwijzen in het veld. Ook de instructies die zij (vaak niet) aan hun loonwerkers geven kwamen aan de orde. De aanwezigen herkenden de leerpunten en waren eensgezind in hun reactie: we moeten blijven leren en doorgaan met het beschermen van de weidevogels.